Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

17 september

Dag 261

Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

Psalm 103:1-4
---o--O--o---

Een tijd geleden, laten we zeggen vijftig jaar geleden, of honderd jaar geleden liever gezegd, als iemand had gezegd dat er zoiets bestond als elektriciteit of lampen, dan hadden ze erom gelachen. Maar er was een man genaamd Benjamin Franklin, die een vlieger nam en er aan het eind een sleutel aan vastbond en daarmee in de lucht ging vissen. Want er was iets van binnen wat hem had verteld dat wanneer het bliksemde, dit zou oplichten. Dit nam nogal wat tijd in beslag, maar hij ontdekte dat dit statische elektriciteit was. En hij ving het op in een fles. En velen van u herinneren zich nog van uw lagere school periode, dat toen hij het in de fles had, hij begon te schreeuwen: “Ik heb het, ik heb het.” Hij had het, maar hij wist niet wat hij had.

Zo is het met veel Christenen vandaag. Als hij wordt gered en Jezus uw zonden vergeeft, dan zegt u: “Ik heb het,” maar u weet niet wat u hebt. Dat is precies zover als Benjamin Franklin het kreeg. Maar wat deed God toen? Hij stond op het punt aan de wereld elektriciteit te openbaren. Hij gebruikte een Benjamin Franklin om dat te doen.

Toen had Hij een knaap genaamd Thomas Edison die niet tevreden was met: “Ik heb het.” Hij zei: “Als ik het heb, moet het mij van nut kunnen zijn.” Zoals David zei: “Vergeet niet een van Zijn gunstbewijzen.” Dus ging Thomas Edison ’s nachts onverstoorbaar door en probeerde duizenden soorten draden. En hij zou een draad proberen en deze soort wilde niet werken. Hij kreeg het niet voor elkaar dat de stroom de draad volgde. Hij probeerde er nog een, en nog een, en nog een. Was hij verslagen? Beslist niet. Hij kon niet verslagen worden. Dat kon hij niet want iets binnenin hem vertelde hem dat dit zou gaan branden. En hij geloofde dat met heel zijn hart. En als hij dat zo geloofde, dan moest het gebeuren. Als er een diepte roept naar de diepte, dan is er een diepte om daar aan te beantwoorden. Iets moest kunnen gaan branden. Met een kop koffie en een boterham zou hij de hele nacht doorwerken. Als een draad niet werkte, was hij niet ontmoedigd zoals veel van u Christenen dat worden.

We zouden ons moeten schamen, die zichzelf Christenen noemen, die in de grote Jehova geloven. Met de beloften die Hij ons heeft gegeven en de gunstbewijzen die Hij voor ons heeft, en bij de eerste kleine teleurstelling gooien we het weg. Zo niet Thomas Edison, hij geloofde dat ze zouden branden. Het maakte niet uit of hij gek werd genoemd, dat stopte hem niet. Hij geloofde dat het zou branden. En hij ging door totdat hij bewees dat het zou branden en hij gaf de wereld elektriciteit.

Wel, elektriciteit was hier al de hele tijd. We hebben altijd al elektriciteit gehad, maar ze wisten er niets over totdat we een Thomas Edison en een Benjamin Franklin hadden.


Aanhaling genomen uit de prediking: