Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 september

Dag 262

Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij! Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is.

2 Corinthe 11:1-3
---o--O--o---

En de mensen proberen deze ontbrekende schakel te vinden. Ik zal het u vertellen door openbaring, als u het wilt ontvangen. Die ontbrekende persoon, tussen dier en mens, is de slang, voordat zijn benen van hem werden weggenomen. De Bijbel zegt: “Hij was de listigste van alle dieren (geen reptiel) van het hele veld.” Hij was degene die de vrouw verleidde, in zijn schoonheid, en zij werd zwanger. En nu, doordat hij dit deed en ziende dat zonde zou komen, plaatste God zo’n vloek op hem dat de wetenschap nooit enige verwantschap tussen deze slang, zoals hij vandaag bekend staat, en de mensheid, zal vinden. Maar daar is uw gevallen, ontaard wezen, daar tussen, die dit dierlijke leven tezamen verbond. Daar bent u er.

“God heeft het voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar zal het aan kinderkens, die willen leren, openbaren.” Zie? Daar is uw gevallen persoon, de slang. Hij werd voortgebracht van ver... het listigste, het grootste, het mooiste, het meest op een mens gelijkend wezen. En toen, vanwege dit kwaad dat hij met Eva deed, vernederde Hij hem tot een reptiel, “om voort te gaan op zijn buik al de dagen van zijn leven en stof zou zijn voedsel zijn.” Daar is waar de wetenschap toe kan komen, en hun boom is neergeveld.

Let nu op, zodra de vrouw zag dat zij... Nu, zij werd verleid. Zij bracht geen zonde. Zij werd verleid. Zij dacht dat het juist was. Maar “Adam werd niet verleid”, zegt de Bijbel. Hij wist dat het verkeerd was en zij bracht hem ertoe hetzelfde te doen als wat het beest had gedaan.

En zij bracht haar eerste zoon voort, in die jongen waren alle trekken van de duivel. Hij was een moordenaar. Hij was jaloers. Hoe zou het kunnen komen uit die zuivere stroom van God? Het moest wel van de boze komen. En zodra hij dit deed, toen gebruikte hij, de duivel, zijn gereedschap.

Zij bracht haar tweede zoon voort, die van Adam was, en daar was Abel. Onmiddellijk probeerde de duivel dat rechtvaardige zaad te vernietigen. Hij draaide zich om en doodde Abel om mee te beginnen, wat een type is van Judas en Jezus. Hij doodde hem bij het altaar, waar Judas Jezus doodde, Hem verried voor dertig zilverlingen en Hem verkocht.


Aanhaling genomen uit de prediking: