Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 september

Dag 265

Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede; en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus.

2 Corinthe 13:11-12
---o--O--o---

Een man vroeg mij niet lang geleden: “Broeder Branham, wel, men begroette elkaar met een heilige kus.” Zij kusten elkaar achter in de hals, vielen elkaar om de nek en kusten elkaar achter in de hals. Dat was voor de handdruk in gebruik kwam. Het is een begroeting. Zo is het. Zij geven elkaar de hand niet; zij sloegen hun armen om elkaar en zij kusten elkaar achter in de hals, niet op de lippen, in het gezicht. Dat begint een preversie. Blijf er vandaan! Doe dat nooit.

Tegenwoordig schudden wij elkaar de hand. Als u wilt... U hebt uw arm om uw broeder en kust hem in de hals of hij kust u in de hals, dat is in orde. Maar kus die vrouw niet en laat die vrouw u niet kussen. Ziet u? Dat is juist! U neemt haar bij de hand en zegt: “Wacht even zuster, een ogenblikje slechts, ziet u; laten wij dit correct houden!” Dus, doet u dat nu.

Nu, wat zei ik u een poosje geleden toen ik begon? Wanneer u een auto de weg ziet afkomen met negentig mijl per uur, ga uit de weg. Dat is juist! Wanneer u de eerste verdraaiing in zoiets ziet aankomen, ga er vandaan; blijf er van weg! Dat is de grond waarop u niet zou moeten treden. Satan zal u iets aanbieden dat uw ziel te gronde richt en u naar de hel zendt. Blijf er van weg! Mijd de minste verschijning van het kwade. Dat is juist.

Wees een man, wees een vrouw, zoals... Ik zal het even voor de vrouwen opnemen. Dat is ongewoon, nietwaar? Men zegt: “O, de vrouw veroorzaakte het! O, het was de fout van de vrouw. Als zij niet van haar plaats was gegaan, wel, de man zou niet uit de zijne gegaan zijn.” Dat is waar. Laten we zeggen dat dit waar is. Zij raakt uit haar plaats. Een man kan niet slecht zijn tenzij er een slechte vrouw is; maar bedenk dat er geen slechte vrouw kan zijn zonder dat er een slechte man is. Dat is juist!

En u die beweert een zoon van God te zijn, waar zijn uw principes? Bent u niet een zoon van God? Bent u niet degene die een hoger, sterker vat is? Als de Bijbel zegt dat zij zwakker is, betoon u dan een man van God als zij zwakker is. Zeg haar: “Zuster, u bent fout.” Zo is het! Ik heb het gedaan en andere Christenen hebben het gedaan. En u zult het altijd doen zolang u een Christen bent, maar betoon uzelf. U bent een zoon van God. U hebt meer kracht over uzelf dan de vrouw. Als zij zwakker is, erken dat zij zwakker is. Begrijp haar fouten en dergelijke dingen of probeer haar te corrigeren. Zeg: “Zuster, wij zijn Christenen, wij behoorden dat niet te doen.” Ziet u? Wees een echte man, wees een zoon van God en let op de vrouwen.

En daar is het waar de grote val begon in het begin. Het was Satan met Eva. Dat bracht daardoor de gehele ondergang van het menselijk ras teweeg.

En als u een zoon van God bent, wees sterk; wees een echte man. Als u niet op die wijze bent, blijf bij het altaar tot u dat wordt. En mijd de minste verschijning des kwaads.


Aanhaling genomen uit de prediking: