Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 september

Dag 268

Gelijk Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.

Galaten 3:6-7
---o--O--o---

Nu, Abraham geloofde God. En het werd hem toegerekend als gerechtigheid, of toegezegd dat het hem werd toegerekend als gerechtigheid. Hoe doet u dat? U zegt: “Wel, ik ben er een van de Jansens; ik woon in een bepaalde…”

Dat heeft er niets mee te maken. God riep u en u aanvaardde die roep. En door geloof, door Christus aan te nemen, het koninklijke Zaad van Abraham, die u riep, bent u gerechtvaardigd door geloof. Is dat juist? Dat is de enige manier waarvan ik weet. Dat is de Schrift zover als ik weet. Ik weet dat ik een zondaar was; in die positie. God stopte mij middenin mijn zonden en klopte aan de deur van mijn hart, en ik keerde mij om en keek achterom.

Zei: “Wie is dat?”

Hij zei: “Ik ben uw Heer.”

Ik zei: “Laat mij dan komen, Here.”

Ik stopte niet even en zei: “Hallo, Here, hallo, waar bent U? Ik wil eventjes met U praten.” Ziet u? Nee, dat doe je niet. Het is God die u stopt.

Dus het is door genade dat God u riep, niet wat u deed, wat u kon doen, wat u zult doen. Als u het zaad van Abraham bent, dan sprak God tot u door Zijn verbazingwekkende genade, precies zoals Hij bij Abraham deed in het 12de hoofdstuk van Genesis.

Nu, en let dan op. Zodra Abraham in God geloofde door rechtvaardiging (Gelovend in de Here zijn wij gerechtvaardigd), onmiddellijk daarna riep God Abraham op tot een totale afscheiding van alle ongeloof. Is dat de manier waarop Hij het bij u deed? Scheid uzelf af van uw familie, van al uw bekenden; kom uit die biljartzaal vandaan, kom uit de danszaal vandaan; ga weg bij de dingen van de wereld. God vraagt aan Abrahams kinderen om een totale afscheiding, want zo riep Hij Abraham ook. Volgt u dit na? Dit instrument is Abraham. Dit instrument vertegenwoordigt zijn zaad na hem. En het verbond werd zowel aan Abraham als aan zijn zaad na hem gegeven. En evenals Abraham werd geroepen door genade, door uitverkiezing, zo wordt zijn zaad geroepen door genade en uitverkiezing. Ziet u? Zij hoorden de stem van God en geloofden God, en het werd hem toegerekend als gerechtigheid. Hoorde de stem van God ergens in een bar, waar het ook was, en hij geloofde God, en Abraham kreeg het bevel te stoppen met en zichzelf af te scheiden van de dingen van de wereld, en zo is het ook met het zaad van Abraham: ze scheiden zich af van de dingen van de wereld. Rechtvaardigheid door geloof.


Aanhaling genomen uit de prediking: