Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

2 oktober

Dag 276

En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Wie het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Efeze 4:11-16
---o--O--o---

In de gemeente ziet u de herder, en die herder is een bijzonder persoon. Hij is zo gebouwd dat hij de toestanden van de mensen kan verdragen. Hij is de lastdrager, hij is de os van het team. Hij is de man die er voor gaat zitten als iemand iets heeft tegen iemand anders, en er met deze twee families voor gaat zitten (en nooit de een of andere zijde kiest) en het met ze uitpraat en het in vrede oplost. Ziet u? Hij is een herder, hij weet hoe hij voor dingen moet zorgdragen.

De evangelist is een bijzonder mens. Hij is een man die brandt als een vuurbal. Hij rent een stad in en predikt z’n boodschap, om daarna weer ergens anders naar toe te gaan. Ziet u, hij is een bijzonder iemand.

De leraar is een bijzonder iemand. Hij zit ergens onder de zalving van de Geest en is in staat de Woorden te nemen en ze door de Heilige Geest tezamen te voegen, zodanig, dat noch de herder, noch de evangelist, zich met hem kan vergelijken.

En dan ontdekken we dat de apostel een bijzonder iemand is. Hij is een ‘op orde zetter’. Hij is een door God gezonden man om dingen op orde te zetten.

De profeet is een bijzonder mens. Een profeet is een man tot wie het Woord van de Here komt, want de profeet is zo ontworpen (z’n leven) dat zijn onderbewustzijn en z’n bewustzijn zo dicht bij elkaar liggen, dat hij niet hoeft te gaan slapen om zijn droom te dromen, hij ziet het terwijl hij klaar wakker is. Ziet u? Nu, dat is iets wat God moet doen. Ziet u? Hij ziet wat er aan de hand is.

Een profeet ziet lang van tevoren de dingen die gaan komen. Hij ziet de beker van Gods wraak al vol, voordat hij is gevuld. Hij kan zeggen: “ZO SPREEKT DE HERE! God zal deze stad verwoesten, tenzij u zich bekeert.” Waarom? Hij is een adelaar. Hij stijgt boven alles uit. En daar, vanaf die hoogte, ziet hij hoe die beker met wraak wordt uitgegoten. Daar kijken de profeten naar. Hij hoeft niet te kijken naar wat hier gebeurt, hij kijkt verder!


Aanhaling genomen uit de prediking: