Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

3 oktober

Dag 277

Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood van Zijn gunstgenoten.

Psalm 116:15
---o--O--o---

Mijn eigen moeder is pas overleden. Terwijl ik naast haar stond zei ze: “Billy…” Al haar kinderen die nog leefden stonden er; twee van ons van de tien waren er niet meer. Eerst keek ze naar Delores. Ze zei: “Mijn laatste en mijn eerste.” En moeder was een fijne Christin en ik had haar vele jaren geleden tot Christus geleid en gedoopt.

En ze zei: “Delores, je bent goed voor mij geweest. Je hebt me geholpen. Je hebt dikwijls de was voor mij gedaan toen ik oud was geworden en niet meer kon wassen. Je bent gekomen om mijn huis schoon te maken. Al die dingen heb je gedaan.” Ze zei: “Ik houd van je, schat.” Delores, een jonge Christin, stond daar te snikken, terwijl ze naar beneden keek, en ze zei: “Moeder, het was zo weinig.”

Ze zei: “Billy, jij hebt er voor gezorgd dat ik niet verhongerde.”

En ik zei: “Mama, hoe vaak bent u van de tafel weggelopen zodat ik iets te eten kon hebben, terwijl we niets te eten hadden?” En ik zei: “Dat was niet meer dan mijn plicht, moeder.”

Ze zei: “Dan ben je min of meer mijn geestelijke gids geweest, Billy. Je hebt me gedoopt. Je hebt me de weg des levens voorgehouden.”

Ik zei: “Mama, u weet dat onze achtergrond Katholiek is.” En ik zei: “Toen ging ik naar de kerk en ze zeiden: ‘Dit is de kerk,’ maar het was in tegenspraak met het Woord. Ik ging van kerk naar kerk en ik ontdekte dat het zo in tegenspraak was. Daarom bleef ik bij het Woord, moeder.” En ik zei: “Ik heb geprobeerd u te vertellen wat juist was en leidde u naar Christus.” En de dierbare oude heilige ging heen om God te ontmoeten. En toen beval ik haar ziel terug aan God.

Delores belde mij op en ze zei: “Billy, ik kan er maar niet overheen komen.”

Ik zei: “Delores, kijk naar de overkant van de weg vanwaar je woont. Staat daar niet een grote eikenboom?”

Ze zei: “Ja.” Dit was slechts een paar dagen voordat moeder stierf.

Ik zei: “Het begint herfst te worden.” Ik zei: “Ongeveer een maand geleden waren die bladeren nog echt mooi en groen.”

“Ja,” zei ze, “Bill.”

Ik zei: “Hoe zien ze er nu uit?”

En ze zei: “Wel, ze zijn geel en bruin en groen, rood.”

En ik zei: “Delores, wat is de oorzaak dat ze geel, bruin, groen en rood worden?”

Ze zei: “Omdat ze sterven.”

Ik zei: “Wanneer was de boom op z’n mooist?”

Ze zei: “Nu.”

Ik zei: “In de Bijbel staat: ‘Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van Zijn gunstgenoten.’”

Ziet u? Dat gebeurt er wanneer de tijd is gekomen. Ik zei: “Het leven keert terug. Het leven is een boom. Wij hangen allemaal aan de boom des levens.” Dat is waar.


Aanhaling genomen uit de prediking: