Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 oktober

Dag 278

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

Efeze 6:11-13
---o--O--o---

De Bijbel zegt dat we niet vechten tegen voetklemmen, vlees en bloed; maar we vechten tegen geestelijke krachten. Nu, als u zich hier maar van bewust bent, zoals ik pas geleden zei, dat we nu met Hem zijn opgestaan. U zult niet gaan sterven. U bent reeds dood. Ziet u? Maar onze geest leeft in Hem. We worstelen dus niet tegen natuurlijke, wetenschappelijke dingen; we worstelen tegen geestelijke kracht.

U weet dat worstelaars oefenen hoe ze het afklemmen van hun voet kunnen verbreken, en dergelijke. Maar deze voetklemmen kunt u niet verbreken. Nee. Zou u zich een worstelaar kunnen voorstellen die naar voren treedt, oh, met zijn vingernagels gevijld, korte broek aan waar allemaal gouden kraaltjes aan zitten. Hij ziet er uit als een behoorlijk goede worstelaar, maar dat is slechts intellectueel. Als hij daar geen verborgen kracht heeft, zodat wanneer de vijand hem in een voetklem heeft, hij zichzelf daar uit vandaan kan werken, (halleluja!) dan zullen zijn intellectuele kralenkettinkjes om hem heen en van alles hem van weinig nut zijn. Dus al onze intellectuele bedoelingen betekenen niets als er geen verborgen kracht van de Heilige Geest is, (halleluja!) om het houvast van de duivel te verbreken.

Maar wij bevinden ons in een worstelwedstrijd. Wij worstelen niet met fijn geklede intellectuele psychologie, maar wij worstelen met de kracht en de belofte van God, die ieder houvast op iedere duivel elk moment kan verbreken. Jezus, onze Here, bewees het toen Hij Immanuël was, God Zelf vlees gemaakt onder ons. En toen Hij Satan ontmoette, om te tonen dat Satan verslagen kon worden door het Woord; iedere keer dat Satan naar Hem toe zou komen, zei Hij: “Er staat geschreven. Er staat geschreven.” O, wat zou ik hier graag enige tijd nemen voor een aantekening die ik hier heb opgeschreven, over de dingen die Hij zei. Hoe dikwijls Hij Satans kracht verbrak met “Er staat geschreven,” oh, om te laten zien dat die verschanste persoon achter het Woord van God kan uitschreeuwen: “Er staat geschreven, laat hem los. Laat los, Satan, want er staat geschreven!” Als u achter het Woord blijft. “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u, vraag wat u wilt.” Dat is juist.


Aanhaling genomen uit de prediking: