Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

14 oktober

Dag 288

En David en zijn mannen kwamen aan de stad, en ziet, zij was met vuur verbrand; en hun vrouwen, en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd.

En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen; want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, een ieder over zijn zonen en over zijn dochters; doch David sterkte zich in de HEERE, zijn God.

1 Samuël 30:3,6
---o--O--o---

Hier niet lang geleden in Louisiana waren broeder Moore en ik op reis en we reden door een klein stadje naar een kleine kerk om een dienst te houden. En zijn geliefde dochter en zijn vrouw en nog anderen waren erbij. En ik had mijn reiskoffer, die enige mensen mij jaren en jaren geleden hadden gegeven, ginds in Californië, met daarin een pak dat ik zojuist had gekocht. Ik had hem in mijn koffer gedaan en had een oude aan. En hij had hem bovenop zijn auto gelegd en reed snel door Louisiana heen. Toen we daar aankwamen, ontdekten we plotseling dat de koffer niet meer bovenop lag; hij was weg. Ik had zelfs geen zakdoek meer. Dus hij was heel erg ontmoedigd. Ik zei: “O, de Here zal daarvoor zorg dragen.” Al mijn kleding zat daarin, compleet, behalve mijn overall thuis.

Dus hij zei: “Broeder Branham, ik ga een nieuw pak voor u kopen.”

Ik zei: “Nee, het is in orde.”

Hij zei: “U maakt geen kans, broeder Branham, we zijn hem daar in het begin al kwijt geraakt langs de weg. Er wonen ginds heel veel kleurlingen. Nu, het eerste wat er gebeurt als iemand er langs komt en de koffer vindt...”

Ik zei: “Mijn Bijbel zit erin met mijn naam erin.”

Hij zei: “Wel, als hij die koffer zou vinden, broeder Branham, dan de zaak die hij zal doen, is deze pakken verkopen,” enzovoort op die manier.

Ik zei: “Wel, misschien heeft hij ze harder nodig dan ik. Want de Here gaf ze aan mij, dus misschien heeft hij ze harder nodig; daarom gaf de Here ze aan hem. Wel, en als hij mijn Bijbel heeft gevonden en hij kent mij, dan brengt hij die zeker terug.”

Hij zei: “O nee, broeder Branham, als een zondaar die vindt, zal hij de kleding verkopen. Als een Christen die vindt, zal hij deze pakken in stukjes knippen en ze aan anderen opsturen als gebedsdoekjes. U maakt geen enkele kans.”

Dus ik zei: “Wel, we zullen eenvoudig de Here vertrouwen.”

Er gingen twee dagen voorbij en broeder Brown ginds, zei: “Ik wil hier ook aan bijdragen. Ik wil absoluut dat u een paar nieuwe pakken krijgt.”

Ik zei: “Nee, de Here zal ze op de een of andere manier terug brengen.”

Er gingen twee of drie dagen voorbij; hij zei: “Ziet u?” Broeder Jack hield vol dat ik hoe dan ook een nieuw pak moest krijgen. We gingen dus naar het huis van broeder Brown en hij zou naar buiten komen om voor mij nieuwe kleding aan te schaffen. Precies op het moment dat broeder Brown naar buiten kwam, ging de telefoon; het was een oude kleurling broeder die opbelde en zei: “Is broeder Branham daar? Ik heb zijn koffer gevonden. Ik ben onderweg.” Vertrouw in de Here. Amen. Wat het ook mag zijn, alle dingen werken mede ten goede. Je kunt eenvoudig niet verliezen als je een Christen wordt.


Aanhaling genomen uit de prediking: