Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

15 oktober

Dag 289

Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden; Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak.

Psalm 124:2-3
---o--O--o---

Ik zal u vertellen wat er onlangs gebeurde. Ik was ginds in Texas. De Eenheidskerk - tweeënzeventig kerken sponsorden mijn samenkomst en ik zette broeder Petty, de broeder van de Assembly of God, die avond op het podium. U weet dat dit waar is. Hij is een dierbare broeder. Broeder Petty, als iemand van u hem kent, van Beaumont, Texas. Hij is een van de fijnste mannen die ik ooit heb ontmoet. Zijn vrouw is een bekeerde Katholiek; echt een geheiligde vrouw. Hij is een echte man van God.

Als het niet de genade van God was geweest, dan zou het met ons allemaal – met onze ruzies en dergelijke – al zijn afgelopen. Dat is exact de waarheid, maar de genade van God bindt ons tezamen. Geen wonder dat we kunnen zingen: “Gezegend zij de band die onze harten bindt in christelijke liefde.” Dat hebben we nodig.

Weet u wat er toen gebeurde? De secretaris-generaal van de kerk belde me op. Hij zei: “Weet u wat u gisteravond hebt gedaan?” (Mijn tweede avond daar.)

Ik zei: “Wat? We hadden een geweldige samenkomst.”

Hij zei: “U had een man in uw preekstoel die een zondaar was.”

Ik zei: “Dat wist ik niet. Wie was dat?”

Hij zei: “Die meneer Petty.”

“O!” zei ik, “een zondaar? Wel, hij is een prediker bij de Assembly of God, broeder.”

Hij zei: “Ja, maar toch is hij een zondaar, want hij is niet goed gedoopt.”

En ik zei: “Broeder, alstublieft, vertel mij waarom? Hij heeft de Heilige Geest.”

Hij zei: “Broeder Branham, wat heeft Petrus gezegd? ‘Bekeert u en wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden.’ Daarom kunnen je zonden niet worden vergeven totdat je bent gedoopt in Jezus’ Naam.”

Ik zei: “Is dat de formule, mijn broeder?” Hij zei: “Dat is de formule.”

Ik zei: “Dan heeft God in Handelingen 10:49 [44] Zijn eigen plannen doorkruist, want: ‘Terwijl Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden’ en ze waren helemaal nog niet gedoopt. Dan gaf God de Heilige Geest aan mensen die zelfs niet bekeerd waren.” Ik zei: “Waar ter wereld staat u nu?”

Hij zei: ‘Weet u wat wij gaan doen? Wij gaan een kleine ring tekenen en plaatsen u regelrecht buiten onze cirkel.”

Toen zei ik: “Ik zal er ook een tekenen en u daar weer regelrecht in terug plaatsen. U kunt mij er niet buiten plaatsen, want ik heb u lief.. Ziet u, dat kunt u eenvoudig niet. Er zijn daar buiten teveel van uw broeders die mij liefhebben en in mij geloven. Zij zullen hoe dan ook komen. Zij zullen komen en u kunt mij er niet buiten plaatsen. Als u mij er buiten plaatst, zal ik u er weer binnen plaatsen. Als u één cirkel maakt, zal God, door Zijn genade, mij een andere laten tekenen en u er regelrecht weer binnen trekken.” Dat is juist. Trekt ze meteen weer terug.


Aanhaling genomen uit de prediking: