Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

13 oktober

Dag 287

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

Psalm 122:1-2
---o--O--o---

Vraag: Broeder Branham, leert u dat de bruid geen enkele kerk moet bezoeken tenzij u daar predikt, uitgezonderd de Tabernakel? Ook, leert u dat we de zondagen en feestdagen niet mogen gebruiken om te werken, vissen, enzovoort?

Nee, u vergist u. Zie? Laat mij het nog eens doornemen en het vervolgens beantwoorden.

“Leert u dat de bruid geen enkele kerk moet bezoeken tenzij u daar predikt, uitgezonderd de Tabernakel?” Nee. Dat leer ik niet. Dat geloof ik niet; ik geloof dat niet. We hebben hier predikers zitten die over het hele land zijn verspreid en ik geloof dat zij een deel van die bruid zijn. Ik geloof dat een man of vrouw overal naar de kerk kan gaan waar ze maar willen, waar het Woord wordt onderwezen. En ik geloof dat als zij niet het hele Woord onderwijzen, en u kunt naar geen enkele andere plaats gaan waar zij het hele Woord onderwijzen, dat u dan gaat waar zij het halve Woord onderwijzen, totdat u daar kunt komen waar zij het hele Woord leren. Wat u ook doet: ga naar de kerk. Doe dat.

“Ook, leert u dat we de zondag of een kerkelijke feestdag niet mogen gebruiken om te werken of te vissen, op zondag?” Ik geloof dat het een zonde is om te gaan vissen en jagen en werken op zondag als u naar de kerk kunt gaan. Nu, ik geloof dat u de wetten van God overtreedt. “Is het een gebod om dat te doen?” Ja meneer. Nu, in het Oude Testament hadden we een type van de sabbatdag. En Jezus is niet gekomen opdat u de sabbatdag zou houden. De oude sabbatdag was de zaterdag, die het eind van de week was. Zondag is de achtste dag, of de eerste dag van de week, waarop Jezus opstond.

Nu, als u zich ergens ver weg in de wildernis bevindt en u bent daarginds op een jachttocht, waar geen kerk in de buurt is, of iets dergelijks, en er is geen mogelijkheid voor u, en u zou aan het vissen zijn, dan geloof ik dat dit in orde zou zijn. Maar als u in de buurt van de stad bent, of in de buurt waar een kerk open is, dan zou u onder elk beding die kerk moeten bezoeken; ergens.

En ik geloof wat werken betreft, ik geloof dat wanneer de os in de sloot ligt, of iets dat op zondag gedaan moet worden, dat u dat gewoon moet doen; als het iets is dat u niet kunt helpen, dat het op die manier moet worden gedaan. Maar als u het zomaar doet en tot zondag wacht om het te doen, of het zomaar doet, dan bent u fout. Ziet u? Dat moeten we niet doen, we moeten die heilige dag eren.


Aanhaling genomen uit de prediking: