Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

17 oktober

Dag 291

Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvluchten; Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.

1 Thessalonicenzen 5:1-6
---o--O--o---

Mensen leven vandaag de dag alsof... net voor de komst van de Here Jezus, alsof Hij van plan is om een legioen engelen naar beneden te sturen naar alle kranten om een jaar lang of zo aan te kondigen over heel de wereld in de krant: “Op die en die dag zal Jezus komen.” En om het over de radio uit te zenden, en op de televisie te tonen, en overal, exact de dag en exact het uur dat Hij zou komen. Nu, dat is de wijze waarop mensen vandaag leven.

Maar God heeft in Zijn Woord gezegd dat het zou zijn als het komen van een dief in de nacht.

Als het zo zou zijn, zouden de mensen zeggen, zoals de wereld vandaag denkt: “Oh, nu, er is nog genoeg tijd. Ik zal... Het zal goed aangekondigd worden en...” Maar ziet u, het is aangekondigd, maar het is een geheime aankondiging. Het is alleen voor degenen die het willen horen. Voor hen die bereid zijn er rekening mee te houden en die de Here liefhebben. Ik denk er nu aan wat Paulus zei toen hij zei: “De kroon der rechtvaardigheid wacht op mij, die de Here, de rechtvaardige Rechter, mij zal geven op die dag.” En toen stopte hij. Viel het u op? En hij zei: “Niet alleen aan mij, maar aan allen die Zijn verschijning liefhebben.” Als we Zijn verschijning liefhebben...!

Gewoonlijk denken de mensen in de wereld vandaag over het verschijnen van de Here als een verschrikkelijk angstwekkend iets. “Oh, de wereld zou aan z’n einde kunnen... Spreek me er niet over”, zullen ze zeggen. Zij willen van deze dingen niets weten. Ze geven er niet om, ze leven alleen voor de dag van vandaag. Maar zij die de Here liefhebben, hebben Zijn verschijning lief.

Wat als een van uw geliefden, enkelen van u oudere mensen, als uw moeder is gestorven, of uw vader, of uw baby, en ze zouden vele jaren geleden zijn gestorven, en u wist dat ze op elk moment konden verschijnen? Nu, u zou het huis helemaal schoongemaakt hebben. U zou gewoon klaar staan en de weg afkijken naar elke koplamp die de hoek om kwam. U zou denken dat ze daar aankwamen.

Nu, zo zou de gemeente moeten wachten op de komst van de Here: alles in orde, alles klaar, alles ingepakt en klaar om te gaan zodra Hij komt; want het zal in een moment zijn, in een oogwenk. Probeer maar eens de tijd te tellen hoe lang het duurt om met je oog te knipperen. Zo snel zal de opname van de gemeente plaatsvinden.


Aanhaling genomen uit de prediking: