Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

22 oktober

Dag 296

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid. Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.

1 Timotheüs 2:1-8
---o--O--o---

Weet u, er is iets mee om alleen tot jezelf te komen. Veel mensen bidden alleen maar als ze naar de kerk komen. Veel mensen denken dat de enige plaats om te bidden de kerk is, maar in de Bijbel staat dat de mannen overal moeten bidden met het opheffen van heilige handen. En wanneer we alleen zijn, bidden we meestal anders dan hoe we zouden bidden in de kerk. Het is over het gebed in het verborgene dat Jezus zei: “Ga uw binnenkamer in en sluit de deur en als u dat hebt gedaan, bid dan tot uw Vader die in het verborgene ziet; en Hij die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden.”

En als we op die manier bidden, dan schijnt het zo te zijn dat alle huichelachtigheid eruit is weggegaan. Het schijnt dat we in een beter contact met God komen, als we alleen zijn. En er zijn vele keren in mijn leven geweest, zoals dat waarschijnlijk in uw leven ook het geval is, dat u zo af en toe alleen met Jezus moet zijn. Ik ging in mijn auto en reed de weg af al nadenkend. Na een poosje kwam ik op de snelweg waar het rustig was of op een landweggetje, totdat ik zo vol werd van Zijn genade en goedheid, dat ik de auto stopte en het stuur vasthield en huilde als een baby.

Om zo alleen te kunnen zijn, ben ik dikwijls in de bergen omhoog gegaan. Dan ging ik jagen, ging omhoog en zat op een rots en keek omhoog naar de hemel totdat het leek of mijn gehele binnenste zo vervuld werd met iets dat je het gewoon kon voelen. O, alles van de wereld scheen weg te gaan. O, deze dierbare uren om alleen met God te zijn.

En daar is het waar de grootste openbaringen en inspiraties komen, wanneer we alleen zijn met God. Als we daar meer tijd voor zouden nemen, daar ben ik zeker van, dan zouden we een beter leven leiden, een meer overwinnend leven in Christus.


Aanhaling genomen uit de prediking: