Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

21 oktober

Dag 295

Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; Noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.

1 Timotheüs 1:3-4
---o--O--o---

Onlangs vroeg een meisje mij iets, ze zei: “Broeder Branham, ze zijn begonnen met het dragen van een schandaalrok.”

Ik zei: “Wat is dat?”

“O,” zei ze, “de meisjes dragen rokken die hier vanonder zo zijn afgeknipt zodat je hun onderjurk kunt zien. Denkt u dat het verkeerd is voor een meisje om dat te doen?”

Ik zei: “Zuster, voor wat ter wereld zou een met de Heilige Geest vervuld Pinkstermeisje haar onderjurk willen laten zien?” Ik zou het wel eens aan een van hen willen vragen. Als ze recht had gestaan met God, had ze dat niet hoeven te vragen.

Toen ik pas begon had ik een Bijbeltje, ik schreef er een kleine notitie in; als er iemand zou vragen, bijvoorbeeld: “Is het verkeerd om te roken, is het verkeerd om te drinken, is het verkeerd om dit of dat te doen?” Dan zei ik:

“Stel mij geen dwaze vragen,

Overleg dit in je geest,

Als je de Here liefhebt met geheel je hart,

Dan rook je, noch pruim je, noch drink je een drup.”

Daar sta ik nog steeds achter. Als de liefde van God in je hart is, dan heb je geen tijd meer voor iets anders. Je bent overal mee opgehouden. De Bijbel zegt: “Als u de wereld liefheeft of de dingen van de wereld, dan komt dat omdat de liefde van God zelfs niet in u is.” En uw eigen leven legt daar getuigenis van af. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is, ik hoef niet nog duidelijker worden. Ziet u? Maar dat is waar. “Aan hun vruchten zult u ze kennen.”

Dus schud uzelf. Laten we Pinksteren zijn of iets anders. Als we geen Pinksteren zijn, laten we dan ophouden met zeggen dat we het zijn, totdat we zijn teruggekomen bij de echte Pinksterervaring, terug bij het geloof, het moedige geloof. Die apostelen bezegelden hun geloof met de dood. O, het geloof van onze vaderen, dat leeft ondanks kerker, vlam of zwaard. Dat is wat wij willen; echt origineel geloof.

U Methodisten hebt dat nodig; u Baptisten hebt dat nodig; u Pinkstermensen hebt dat nodig; wij hebben dat allen nodig. God zal gaan zeggen: “Waarom? Is er geen balsem in Gilead? Is daar geen heelmeester; dus waarom? Is er geen profeet in Israël, is daar geen God?” Heeft Pinksteren haar God verloren? Bestaan er geen gaven meer onder de Pinkstermensen? Hebben zij geen profeten meer, gaven van profetie, profeten, predikers, herders, evangelisten, niemand anders meer om in tongen te spreken en boodschappen te geven? Nog een ding, u respecteert die gaven niet genoeg. En nog een ding, u beproeft ze niet eerst. Dan krijgt u daar iedere soort geest binnen die spreekt. Wanneer u die geest daar binnen krijgt die niet iets zegt wat goed is, krijg hem daar dan uit. U wilt geen vervangingsmiddel. God heeft een echte voor u.


Aanhaling genomen uit de prediking: