Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

20 oktober

Dag 294

En die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen; maar het volk, die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zullen het doen. En de leraars van het volk zullen er velen onderwijzen, en zij zullen vallen door het zwaard en door vlam, door gevangenis en door beroving, vele dagen.

Daniël 11:32-33
---o--O--o---

Kijk, wat mensen groot noemen, noemt God dwaas. En wat de mens dwaas noemt, noemt God groot. Nu, wij kunnen Jesaja’s woord hier niet weerleggen, toen God door Jesaja sprak: “Ik zal hun een eeuwig teken geven (eeuwig): een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal zijn naam Immanuël noemen. Ik zal in Hem zijn.” God met ons, een superteken, niet een opgepoetste geleerde, maar een superteken.

We hebben geen enkele vermelding dat Hij ooit naar een seminarie is gegaan, geen mededeling dat Hij ooit een door mensen gemaakte theologie leerde, maar op twaalfjarige leeftijd stond Hij bij de wijsgeren en discussieerde met hen. En zij konden Zijn Woord niet weerleggen. Amen. Daar is uw superteken: bij het Woord blijven.

Ze zeggen: “De dagen van wonderen zijn voorbij.” En al deze dingen. Laat ze dat bewijzen. “Ik zal u een eeuwig teken geven, het superteken.” O ja. Nu, Hij had als een engel kunnen komen. Hij had kunnen komen hoe Hij maar wilde. Maar Hij verkoos om te komen als Abrahams Zaad. Amen. Abrahams Superzaad. Dat is waar. De manier die Hij verkoos te komen om in deze laatste dagen Gods supertekenen te laten zien, een superras… O ja. Niet wat u een superras noemt maar wat God een superras noemt. Omdat ze wat hebben? Bovennatuurlijke kracht met bovennatuurlijke tekenen, door een bovennatuurlijk geloof in een bovennatuurlijk Woord, van een bovennatuurlijke God. Amen. U spreekt over super. Tjonge! Een bovennatuurlijke God in een bovennatuurlijk lichaam van natuurlijke mensen die Hij bovennatuurlijke tekenen geeft. Halleluja. Ja, een superras. Wie hun God kennen, zullen daden verrichten, grote daden, en bovennatuurlijke tekenen tonen: een volk, Abrahams zaad, een teken van de bovennatuurlijke Christus die bovennatuurlijk uit de dood opstond.

En na twee duizend jaar proberen de critici, die Hem ginds probeerden te doden, vandaag hetzelfde te doen. Maar dezelfde tekenen, hetzelfde bovennatuurlijke Teken wordt nog steeds onder bovennatuurlijke mensen getoond, wat het Zaad van Abraham is. Amen. Ik voel me goed. Amen. Bovennatuurlijk, bovennatuurlijke…

Als u niet in het bovennatuurlijke kunt geloven, hoe kunt u dan in God geloven? Sprekend over bovennatuurlijk: bovennatuurlijk geboren door een bovennatuurlijke geboorte, door een bovennatuurlijke kracht! Wat is er in de mens? Hij wil iets wat super is. Dus waar komt hij terecht met zijn super? Hij gaat ermee naar de dood. Omdat God dat vanaf het begin wist, gaf Hij de mensen een super, een Super die nederig is en laag om hen naar het leven te brengen, niet naar de dood.


Aanhaling genomen uit de prediking: