Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 oktober

Dag 293

En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was. Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.

2 Thessalonicenzen 2:1-4
---o--O--o---

De god van deze hedendaagse wereld -- de aanbeden persoon van deze wereld vandaag is Satan, en de mensen zijn er onwetend van, dat ze Satan aanbidden. Maar het is Satan die zichzelf verpersoonlijkt als de gemeente, ziet u, als de kerk. Zij aanbidden Satan terwijl ze denken dat ze God aanbidden, door middel van de kerk. Dat is echter de manier waarop Satan het heeft gedaan.

O! U zegt: “Maar wacht een ogenblikje; wij prediken het Woord.” Kijk hier even terug naar mijn tekst van vanavond. Satan was degene die het eerst het Woord aan Eva predikte. “God heeft gezegd...” Ziet u? Het is het vervormen van dat deel van de Schrift, dat op de dag betrekking heeft. Hij zal u laten weten dat alles wat Jezus deed, volmaakt goed was. Hij zal u laten weten dat alles wat Mozes deed volmaakt goed was. Maar wanneer u de beloften neemt die gelden voor deze dag, dan worden deze toegeschreven aan een ander tijdperk. Dat is gewoon alles wat hij hoeft te doen, om de mensen het op die wijze te laten geloven, en dat is alles. Want u kunt er niet één woord van afnemen, of er één woord aan toevoegen. Dat is echter wat hij doet.

Mensen, die onwetend Satan aanbidden, terwijl ze denken dat ze God aanbidden. Zoals we door profetie worden gewaarschuwd in II Thessalonicenzen, die bedrieglijkheid van de hedendaagse kerk… Ziet u, de zoon des verderfs, de duivel. De mensen aanbidden Satan in deze tijd, terwijl ze menen dat ze God aanbidden. Maar ze aanbidden Hem door een geloofsbelijdenis, door mensen gemaakte denominaties en geloofsbelijdenissen, die de mensen regelrecht hebben gebracht tot de grootste misleiding, die de wereld ooit heeft gekend. Het maakt niet uit hoe zeer het Woord van God, dat werd beloofd voor deze dag, wordt gepredikt en betuigd, ze zullen het nog steeds niet geloven. Ze zullen het niet geloven…

Daar is de god van deze wereld, waarover ik vorige zondag heb gepredikt. Hier is hij vandaag in bedrieglijkheid. Dat verraderlijke uur! De geweldige tijd waarin we leven! Het is de meest glorieuze tijd van alle tijden, omdat we staan voor het grote Millennium! We zien weer uit naar het Eden. Maar precies in dit tijdperk heeft Satan elke list en elke tactiek die hij ooit heeft gebruikt en alles waarmee hij maar in staat is geweest om te verleiden, bijeen vergaard en zich ermee gewapend, en hij is neergekomen als God, en stelt zichzelf in de plaats van God. Hij is religieus, kan de Schrift citeren, en kan u de Schrift vertellen -- precies zoals Satan bij Eva deed in de Hof van Eden. Slechts één woord ervan weg te laten is alles wat hij heeft te doen -- die bres te slaan, waar de giftige leer van de duivel door kan stromen, zoals ‘Het filter van een denkend mens’, waar we onlangs ‘s avonds over spraken.


Aanhaling genomen uit de prediking: