Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

29 oktober

Dag 303

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God; Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht ervan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.

2 Timotheüs 3:1-5
---o--O--o---

Denk niet dat u Zijn goedheid kunt uitputten. Zou u zich kunnen voorstellen: een klein visje, een centimeter lang, daar in het midden van de grote oceaan, die zegt: “Ik kon maar beter zuinig drinken van dit water. Ik zou het misschien doen opraken.” Dat zou net zo dwaas zijn als proberen te denken dat u ooit Gods goedheid zou kunnen uitputten. Vraag overvloedig, opdat uw vreugde moge vervuld zijn! Geloof God voor alles wat Hij beloofde. Het is het uwe.

De profeten van het Oude Testament, Daniël en de anderen zeiden: “In de laatste dagen zal het volk, dat hun God kent, daden doen.” Dat is een belofte! Wanneer de intellectueel naar de daden kijkt, dan zullen ze zeggen: “O, dat is psychologie. Dat is geestelijke telepathie. Het is de werking van de duivel.”

Maar de Heilige Geest zal terug antwoorden: “Amen. Dat is de waarheid.” De juiste onderscheiding. Zij beloofden het. Jezus beloofde het. Jezus zei: “De werken die Ik doe zult gij evenzo doen, zelfs groter dan deze zult gij doen; want Ik ga naar Mijn Vader.”

Paulus beloofde door de Heilige Geest dat in de laatste dagen de gemeente zou afvallen. Miljoenen van hen. Er zal een afval komen. Want mensen zullen roekeloos zijn, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig en zonder liefde tot de goeden. Niet het juiste onderscheidingsvermogen.

“O,” zegt u, “dat is het communisme.” Dat zijn zogenaamde christenen! Let op het volgende vers. “Hebbende een vorm van godzaligheid, maar de kracht daarvan verloochenend!” Geen geestelijke onderscheiding. Als u geestelijk onderscheidingsvermogen hebt en de Heilige Geest is op u, dan hebt u geestelijk onderscheidingsvermogen. Het zegt “Amen” op elke belofte van God.

Paulus zei dat die dagen er zouden zijn. Wij hebben het gekregen. Het is hier! Het is over ons en wij kijken en zien het. Wij horen het van overal. En wat doen we? Het behoorde ons samen te trekken. De Bijbel zei: “Onszelf samen verenigend en dat des te meer naarmate wij die dag zien naderen.” Het behoorde de ene opwekking na de andere te zijn. Vreugdevuren van Gods heerlijkheid gebouwd in elke gemeente en in elke plaats. Een groots samenkomen waar al de gemeenten één van hart en eenstemmig zich samen vergaderen en hun mensengemaakte theologieën vergeten en het uitschreeuwen tot God om geestelijke kracht en geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat is het uur wat wij nodig hebben.


Aanhaling genomen uit de prediking: