Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 oktober

Dag 304

Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.

2 Timotheüs 4:2-4
---o--O--o---

Vandaag willen ze zo’n soort boodschap niet horen. De mensen willen dat niet horen. Ze willen gestreeld worden in hun oren. Precies wat de Heilige Geest mij die dag vertelde toen ik de hoeksteen daar legde en Hij zei: “Predik het Woord; dring er op aan, gelegen of ongelegen, want er komt een tijd dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, zullen zij zichzelf leraars vergaderen naar hun eigen begeerten, daar zij hun oor van de Waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. Hij zei: “Als het visioen u verlaat lees dan 11 Timotheüs 4”. Hij zei: “Vergeet 11 Timotheüs 4 niet”. En toen het visioen mij verliet, stond ik daar in de 7e Straat als een negentien jaar oude jongen. De stem van God sprak het daar in de kamer uit en Hij zei: “11 Timotheüs 4”. Zo is het precies geworden.

De tijd zal komen dat ze de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De mensen willen iets... De Pinkstermensen willen iets wat hun een schouderklopje geeft en hen zal laten leven zoals zij dat willen, en dan kunnen ze de piano bespelen met veertig aanslagen per seconde, en erbij op en neer springen en dansen, en de vrouwen doen wat zij willen en de mannen precies zo. De Presbyterianen, de Methodisten, Lutheranen, en Baptisten hebben menig oprecht persoon in hun organisaties. Dat is precies juist. Maar dat systeem houdt hen zo gebonden dat ze denken dat zolang ze maar tot die kerk behoren en hun naam in de boeken staat, dat ze op weg zijn naar de Hemel. Uw naam in een boek hier op aarde zal nog niet dat betekenen voor God. Uw naam moet door het Bloed van Jezus Christus geschreven zijn in het Boek des Levens van het Lam, dat uw zonden zijn vergeven. Zo is het!

Maar zij willen dat soort. Dat is het soort voorgangers die zij willen. Ze willen niets anders. En toen God in deze laatste dagen alles heeft doen schudden... Elke goddelijke gave die er wordt aangeboden in de Bijbel, elke gave die Jezus Christus heeft beloofd, elke gave, elk teken, elk eindtijdteken, alles wat werd beloofd in deze Bijbel heeft, voor zover ik kan zien, deze natie reeds geschud. Toch rent ze door naar de hel zo hard als ze maar kan. U kunt het hun vertellen, maar toch rennen ze door.


Aanhaling genomen uit de prediking: