Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 oktober

Dag 302

Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand, die in de krijg dient, wordt verwikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij hem moge behagen, die hem tot de krijg aangenomen heeft.

2 Timotheüs 2:3-4
---o--O--o---

Iemand vroeg mij enige tijd geleden: “Zullen wij nu onze gaven zoeken voor onze bediening?” Enige Methodistenbroeders die juist de Heilige Geest ontvangen hadden.

Ik zei: “Nee, doet dat niet. Als u dat doet, kan God u niet gebruiken.” Ik zei: “Het enige om te doen, is gewoon voorwaarts te gaan als een Christen. Als God u geroepen heeft, zal Hij u precies plaatsen waar u behoort.”

Gewoonlijk zouden zij, die zoeken en dingen proberen te krijgen, als God hun iets zou geven, min of meer een verwaand persoon worden. Gewoonlijk is de man die God roept, de man die probeert van Hem weg te lopen of zoiets; Mozes en Paulus en verschillende anderen, probeerden van hun roeping weg te lopen.

Maar wij zien hier dat God, ondanks al het falen van Mozes, nog steeds Zijn hand op hem had. En Hij riep hem om Zijn dienst te gaan doen, riep hem in zijn opdracht. En wat een vertroosting moet dat voor Jozua zijn geweest, toen hij God hoorde zeggen: “Zoals Ik met Mozes was, zo zal Ik met u zijn.”

Ondanks... wanneer ik het probeer en faal, zal God mij niet verlaten. Ik heb niet teveel vertrouwen in iemand die te bang is om iets te doen. Ik zou liever willen dat het me niet lukte dan dat ik te lui was om het te proberen.

Er werd eens gezegd dat de Ballard en Ballard Meelmaatschappij een man huurde en hij stond op het punt met zijn naam te gaan tekenen, en de man had geen vlakgom aan het einde van zijn potlood. En meneer Ballard zei tegen hem: “Waarom hebt u geen vlakgom?”

Hij zei: “Ik maak geen fouten.”

Hij zei: “Dan kan ik u niet gebruiken. Want als u geen fouten maakt, zult u wel niets doen.” Dat is waar.

God houdt u niet verantwoordelijk voor uw fouten. Hij houdt u verantwoordelijk voor uw opzettelijke zonde. “Hij die opzettelijk zondigt, nadat hij de kennis der Waarheid ontvangen heeft.” Maar een mens die iets gaat doen, zal blunders maken, hij zal vallen. Hij zal fouten maken. Maar als Hij werkelijk Goddelijk geroepen is en God in zijn hart heeft, zal hij weer opstaan.

Een man en zijn vrouw kwamen jaren geleden hier naar de gemeente, en misschien zijn zij hier vanmorgen. Zij zongen vroeger een lied dat mij ontroerde, het gaat ongeveer zo:

Vergeef mij, Here, en probeer het nog een keer met mij.

Ik zal de Uwe zijn als U de mijne bent.

Als ik val of als ik faal, laat mij opstaan en het weer proberen.

Vergeef mij, Here, en probeer het nog eens met mij.

Ik houd daarvan. Want elke goede soldaat staat er bloot aan gewond of gekwetst te kunnen raken. Maar als hij nog steeds een soldaat is en een doel heeft en iets om voor te vechten, zal hij opstaan en het weer proberen. Elke goede soldaat van het Kruis zal hetzelfde doen.


Aanhaling genomen uit de prediking: