Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

2 november

Dag 307

Ik zag uit ter rechterhand, en ziet, zo was er niemand, die mij kende, er was geen ontvluchten voor mij; niemand zorgde voor mijn ziel. Tot U riep ik, o HEERE! ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, mijn Deel in het land der levenden.

Psalm 142:5-6
---o--O--o---

Hij zorgde voor de melaatse toen Hij hier op aarde was. Daar zat de melaatse. Hebt u wel eens een melaatse gezien? O, ik heb er velen gezien, heb ze in mijn armen gesloten terwijl ze wit waren van de lepra. Het lijkt op een plantenknop binnenste buiten gekeerd.

Ze zitten daar, terwijl niemand ze zou willen aanraken, in de modder en stof en vuil van de straat, ongeveer zo laag als maar mogelijk is, terwijl iedereen bang is om bij hem in de buurt te komen. Hij was een verworpene. Hij was verworpen door de bevolking van de stad, door de leden van de kerk, door de groepering van alles wat er in de stad was. Niemand wilde ook maar iets met hem te maken hebben. Als ze al iets wilden doen, dan zouden ze een stuk brood naar hem toegooien en hem dat uit het vuil laten oprapen. Ze zouden niet bij hem in de buurt willen komen.

Maar Jezus zorgde voor hem. Hij liep regelrecht naar hem toe en ging bij hem zitten. Ik kan zien hoe Hij Zijn handen op hem legt en zegt: “Ik wil het, word rein.” O, Hij zorgde voor hem. Toen niets kon zorgdragen, zorgde Hij.

Als niets anders voor u kan zorgen, dan zorgt Hij nog steeds.

Daar was een oude blinde bedelaar, zijn mouwen helemaal gerafeld, met bakkebaarden over zijn hele gezicht, en niets te eten, die op een dag naast een poort zat te bedelen. En de Zoon van God, onderweg naar Calvarie om te worden gekruisigd, met de zonden van de wereld op Hem, hoorde iemand roepen: “Gij Zoon van David, heb medelijden met mij.”

Zou een man van dat kaliber, zou een man, zou een president, zou de burgemeester, de gouverneur van de staat, iemand van de politie voor zoiets stoppen? Dat treft u maar zelden.

Maar Jezus droeg zorg. Hij wierp zijn zorgen op Hem en Hij zorgde. Hij zei: “Wat wilt gij dat Ik u doen zal?”

Zei: “Here, dat ik ziende mag worden.”

Hij zei: “Uw geloof heeft u behouden.” Hij zorgde voor hem.

Daar was eens een immorele vrouw, zoals een alcoholiste of een prostitué; zo immoreel dat de vrouwen van de stad haar niet zouden willen aanraken. Ze was een verworpene. Ze kwam eraan om haar water te halen; ze moest wachten tot de middag. Ze kon niet tegelijk komen met de nette vrouwen. Niemand wilde iets met de vrouw te maken hebben. Ze was getrouwd geweest en had een paar echtgenoten en leefde volgens de gangbare wet. Niemand zorgde voor haar. Ze waren te stijf en vormelijk. Niemand droeg zorg.

Maar Hij zorgde zodanig voor haar dat Hij haar de geheimen van haar hart vertelde en iedere zonde vergaf, en iets in haar plaatste zodat ze de stad in rende en zei: “Kom en zie een Man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan!”

Kijk, dat is wat Hem groot maakt voor mij. Hij is geen verwaand iemand. Hij was Gods genade voor de mensen. Hij was Gods liefde uitgedrukt in menselijk vlees. Ongeacht hoe klein of onbeduidend, Hij droeg zorg; voor immorele mensen, dronkaards, alcoholisten, wat ook meer.


Aanhaling genomen uit de prediking: