Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 november

Dag 309

En tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om degenen, die de zaligheid beërven zullen?

Hebreeën 1:13-14
---o--O--o---

Hier niet lang geleden kwam een man naar mij toe; hij zei: “Broeder Branham, ik heb geprobeerd uw bediening te onderzoeken, uw leer, maar er is één ding…” en dit is een Volle Evangelie broeder. Hij zei: “Er is slechts één ding waar u een fout in maakt. Dat is: in het spreken over een engel.” Hij zei: “Dat is God. Er zijn geen engelen in het Nieuwe Testament. Engelen komen in het Oude Testament voor. Daniël zag engelen, enzovoort, die hem volgden, en de oude profeten en dergelijke. Maar in het Nieuwe Testament regeert en leidt de Heilige Geest de gemeente.”

Ik zei: “Daar hebt u gelijk in. De Heilige Geest doet dat. Maar we hebben nog steeds engelen die dienende geesten zijn door God gezonden.”

En hij zei: “Niet in het Nieuwe Testament, broeder Branham.”

En ik zei: “Jawel. Hoe zit het met de engel Gabriël bij Maria?”

Hij zei: “Dat was voor Pinksteren.”

Ik zei: “Dus u bedoelt na Pinksteren?” Hij zei: “Ja.”

Ik zei: “Gelooft u dat Philippus de Heilige Geest had?” Hij zei: “Beslist.”

Ik zei: ‘Wie was het dan die hem weg riep uit die grote opwekking daar en hem toen naar de woestijn Gaza stuurde? Wat was dat? Was het de Heilige Geest of was het de engel des Heren?” Het was de engel des Heren.

Ik zei: “Wie zou willen betwijfelen dat deze grote heilige Petrus de doop van de Heilige Geest had? U gelooft dat, nietwaar? En toen hij die nacht in de gevangenis was en ze van plan waren hem de volgende morgen te onthoofden, toen hadden ze in huis van Johannes Marcus een gebedssamenkomst. Wie was het die als een grote Vuurkolom binnenkwam en op hem scheen en zijn boeien losmaakte? Was het de Heilige Geest? Zeker niet. Het was de engel des Heren.” Dat is juist.

Wie zou willen beweren dat de heilige Paulus de Heilige Geest niet had? En daar ginds op dat schip dat helemaal doordrenkt was met water, en gedurende veertien dagen en nachten was er geen maan, noch sterren, en elke hoop op redding was verloren. En hij ging naar beneden om te bidden en toen hij daar vandaan kwam, zei hij: “Houd goede moed, want de engel des Heren, wiens dienstknecht ik ben, stond afgelopen nacht bij mij en zei: ‘Vrees niet, Paulus. Gij moet voor Caesar worden gebracht en ziet, God heeft allen die met u meevaren aan u geschonken.’” Zei: “Hebt daarom goede moed. Want ik geloof God, dat het precies zo zal zijn als Hij heeft gezegd.” Amen. Paulus had de Heilige Geest.

En kijk naar het hele boek van Openbaring, het werd geschreven nadat een engel met een boodschap was gezonden. “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om deze dingen te betuigen die spoedig zullen plaatsvinden.”

Nu, u zult Joseph Smith enzovoort naar me toe willen gooien, maar let op. Het komt niet overeen met de Schrift. Een echte, waarachtige engel zal komen en deze Schrift tot in de puntjes bevestigen.


Aanhaling genomen uit de prediking: