Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

10 november

Dag 315

Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid van Zijn grootheid! Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Psalm 150:1-6
---o--O--o---

Saul viel terug en ging zo ver bij God vandaan tot de Geest hem had verlaten en een boze geest Zijn plaats innam en op Saul kwam. En Saul was helemaal depressief en in een slecht humeur en begon met dingen te gooien zoals sommige mensen die helemaal uit hun doen zijn op maandagochtend. Dus hij was de hele tijd uit zijn doen. Wist u dat dat een boze geest is? Dat is het precies.

Dus de dokters konden hem geen goed doen. Ze hadden ginds vele dokters, maar dat konden zij niet verhelpen, omdat het een geestelijke toestand was. Dus een van de mannen was hier en daar geweest en had het een en ander gezien en ze zeiden: “Wel, we weten waar er een Goddelijke genezer is.”

“Wel, wie kan dat zijn?”

Ze zeiden: “Isaï heeft een zoon ginds. Ja, hij is een Goddelijke genezer.” Dat was hij zeker. Hij genas door muziek. Amen. Dat is wat hij deed. Hij had een gave van het uitwerpen van boze geesten. De Heilige Geest was in die dagen nog niet gekomen, daarom dreef hij ze uit door muziek, speelde de woorden van de Heer. “De Heer is mijn Herder; ik kom niets te kort. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij leidt mij aan stille wateren.” En dat stoorde de boze geesten zodanig dat ze Saul verlieten.

U mensen die niet in snarenspel gelooft, u moest zich schamen. Geen wonder, boze geesten hebben er nog nooit van gehouden. Ze moeten weggaan. David wierp duivelen uit door op zijn harp te spelen. Dat staat in de Schrift. Dat is waar. Wanneer David zou beginnen te spelen, zou de boze geest Saul verlaten. Is dat zo? De kleine jongen was dus in de wereld geboren voor een doel. Gelooft u dat?

En hij wist dat God met hem was. Zeker wist hij dat. Hij kon goed raak schieten; hij was altijd buiten. En hij had daar ginds een slinger. En op een dag kwam een beer aan rennen en greep een lam en begon er mee weg te gaan, en David pakte zijn slinger en sloeg de leeuw neer en haalde het schaap uit zijn muil. En toen de leeuw opstond, bijkwam en opstond, pakte David hem bij zijn baard en stak zijn jachtmes in hem; dat betekende het einde. Dus hij wist dat God met hem was. Hij doodde de beer ook. En hij wist dat God met hem was.

En nu, het volgende wat hij deed was door snarenspel duivelen uitwerpen. Als dat niet een met de Geest vervulde man is, dan heb ik er nog nooit een gezien. Hij mag dan klein en rossig zijn geweest, maar hij was een met de Geest vervulde man. God was met hem.


Aanhaling genomen uit de prediking: