Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 november

Dag 316

Zullen twee te zamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn?

Amos 3:3
---o--O--o---

Toen gingen ze op weg en Josafat had een vergissing gemaakt, om een verbond te sluiten met een dergelijk persoon, een ongelovige. Hij geraakte in hetzelfde probleem als wij toen we een verbond sloten met Rusland en gedurende de vorige oorlog al onze vliegtuigen en dergelijke naar hen toestuurden. Nu sturen ze die aan ons terug en schieten ermee op ons. Ziet u? “Hoe kunnen er twee tezamen wandelen tenzij zij het met elkaar eens zijn geworden?” Wij wilden het kruis van Christus dat werd gepredikt niet aannemen, en nu hebben we een dubbel kruis gekregen. Dat is geheel juist. Daar gebeurde precies hetzelfde. Daar ging koning Josafat op weg met koning Jerobeam, de koning van Jeruzalem, en ze trokken op om oorlog te voeren met de koningen van de Filistijnen, of Moabieten, liever gezegd. En ze waren zeven dagen onderweg… Nu kijk, ze waren zo druk bezig dat ze niet stopten om God te raadplegen.

Toen u vanavond naar de samenkomst kwam, als u ziek bent, bent u toen zo gekomen: “Nu, Vader, ik ga daar heen. Ik vraag U of U mij genadig wilt zijn, en laat mijn geloof vanavond tot zo’n plaats opstijgen, dat ik Uw Zoon kan geloven en genezen kan worden.”? Hebt u er aan gedacht om te bidden toen u hoorde dat hier in Connersville een samenkomst zou zijn? Hebt u gebeden, bent u rond gegaan bij uw buren en hebt u kleine gebedssamenkomsten gehouden? We vergeten deze dingen en daarom komen we in moeilijkheden.

Ze trokken zeven dagen de woestijn in. Namen helemaal geen kompas mee.

Toen ontdekten ze dat ze in de problemen kwamen; ze waren op weg gegaan zonder God te raadplegen. En elke watervoorziening was afgesneden. Dat is er vanavond met de kerk aan de hand. De watervoorziening is afgesneden, men probeert de kerk door te laten gaan zonder het bovennatuurlijke. Men probeert de kerk door te laten gaan met alleen het natuurlijke. Men probeert het patroon te volgen van de andere kerken in de wereld, en dat is de oorzaak waarom wij niet meer de zegeningen hebben die we vroeger hadden.

Iemand zei: “Ik zou vijftig mijl over hobbelkeien willen lopen, op blote voeten, om weer eens bij een goede oude Heilige Geest opwekking te kunnen zijn.” Wat is er aan de hand? God is nog steeds God. U hebt Hem lange tijd niet geraadpleegd. Bid. Dat is de enige manier om Hem te vinden.

Vroeger zongen we een klein lied:

Bid, bid, de enige manier om hogere grond te bereiken.

Bid, bid, het gebed des geloofs zal Gods zegeningen omlaag brengen.

Dat is de enige manier om het te doen.


Aanhaling genomen uit de prediking: