Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

12 november

Dag 317

Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinheid des vleses; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode onbestraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Hebreeën 9:13-14
---o--O--o---

Vraag: “Zondigen Christenen?”

Absoluut niet! Er bestaat geen Schriftgedeelte waar een Christen zondigt. Hij kan niet zondigen. Ik weet dat daar weerstand tegen is. Wel, we zullen even naar 1 Johannes 3 gaan en zien wat de Schrift zegt. Een Christen zondigt niet.

Hebt u wel eens een zwarte, witte vogel gezien of een witte, zwarte vogel? Hebt u wel eens een dronken, nuchtere man gezien? Nee! U hebt ook nog nooit een zondaar, heilige gezien. Zoiets bestaat niet.

Welnu, als dit een beetje pijnlijk wordt, giet er dan genoeg balsem in, weet u, dan knapt u weer snel op.

De Schrift is ons absolute onfeilbare bewijs van datgene waar wij over spreken. 1 Johannes, het derde hoofdstuk en het negende vers. In orde, luister hiernaar!D

ie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Luister, bent u gereed? Hebt u uw jasje aan, de wapenuitrusting vastgegespt? Luister goed, want dit is schokkend:

Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde;... (Hoe komt dat?) want het zaad Gods... (Zijn zaad, dat van God) blijft in hem... (de man!) en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Hoe kunt u denominaties hebben en grenzen trekken en dergelijke en dan zeggen dat u uit God geboren bent? Zoiets bestaat niet. Het is huichelachtigheid van Satan. Dat is juist. Maar een man die uit God geboren is, kan niet zondigen; het is voor hem onmogelijk om te zondigen.

Geen zonde meer. Het zondeprobleem is opgelost. Om die reden ziet zonde er voor een Christen zo vies uit. Daarom zien vrouwen hier buiten met deze shorts aan er zo smerig uit voor een Christen. Daarom ziet vulgariteit -- dat is een heleboel smerige dingen -- daarom ziet roken, drinken, gokken en al deze ongecensureerde programma’s op de televisie, daarom lijkt al dat spul op smerigheid. Waardoor? U bent van een ander koninkrijk. U bent geboren in het Koninkrijk van God en door de Heilige Geest verzegeld tot de dag van uw verlossing.

Hij die uit God geboren is zondigt niet, want hij kan niet zondigen. Het zaad Gods is in hem en hij kan niet zondigen. Zo lang die Heilige Geest daar binnen is, neemt Hij ieder verlangen naar zonde bij u weg. Amen! U kunt niet zondigen, er is geen verlangen meer.


Aanhaling genomen uit de prediking: