Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

1 februari

Dag 32

En toen Hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is Deze? En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea.

Mattheüs 21:10-11
---o--O--o---

Wat betreft vandaag kunt u ieder soort antwoord krijgen. U kunt de Here precies datgene zien volvoeren wat Hij heeft gezegd te zullen doen, en knappe theologen zullen het weg verklaren. Ze zullen zeggen: “Dat was voor een andere dag. Het was voor dit, of voor een ander tijdperk, of het is fout.” Zoals ze over Jezus zeiden: “Hij is Beëlzebub, de duivel. Hij is een waarzegger,” en al deze dingen. Zij hebben een antwoord.

Maar wanneer iemand ooit met Christus in contact is gekomen en Hem heeft gezien zoals Paulus deed, of Hem heeft ervaren, dan zijn er niet genoeg theologen in de wereld in staat die ervaring bij zo iemand weg te verklaren. Dat is de reden waarom ze vandaag geen ervaring hebben. Daarom zeggen ze allemaal: “Wie is dit? Wat is dit? Waar komt dat vandaan?” Ze hebben het antwoord niet. Waarom? Omdat alles wat ze weten hun theologie is, die een bepaalde kerk heeft gemaakt.

Niet theologie te kennen is leven. Niet de Bijbel te kennen is leven. Maar Hem te kennen is leven; Hem te kennen als uw persoonlijke Redder, als Degene die u heeft vervuld met Zijn tegenwoordigheid; u was daar toen het gebeurde. Er bestaat niemand die dat bij u kan weghalen. Er bestaat niemand die dat bij u vandaan kan verklaren. Wanneer u die ervaring is overkomen, dan weet u Wie Hij is. Voor mij is Hij Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.

Wie is degene die deze wonderwerken bewerkt? Wie is het die deze grote werken doet? De prediker? Is het Oral Roberts? Is het Billy Graham? Is het Jack Schuler? William Branham? Wie het ook mag zijn, zij hebben er niets mee van doen. Zij zijn instrumenten. Het is de Heilige Geest die voortkomt met het Evangelie en tekenen en wonderen en wonderwerken, om een volk gereed te maken, en de zaal is vol verwachting, met gelovigen die verwachten dat Hij zal komen. En anderen zeggen: “Waar zijn deze opwekkingen voor? Waarom hebben we die? Laten we gewoon naar een kerk gaan.”

Wel, dat werd precies hier in deze kerk gezegd, toen we aan een nieuwe kerk begonnen te bouwen, men zei: “We hebben geen wonderen nodig. Deze dingen hebben we niet meer nodig. Als je dat wilt, ga dan het veld in waar ze gebeuren. We hebben ze hier niet nodig.” Als de Branham Tabernakel naar zo’n diepe plaats afdaalt, is ze gezonken. Deze kerk is gefundeerd op de principes en de kracht en het Evangelie van Jezus Christus. En zolang als deze Tabernakel staat, moge de heerlijke Heilige Geest toegang vinden tot harten om die te redden en ze te vullen met de Heilige Geest, en de zieken genezen. Wat mij betreft is het Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.


Aanhaling genomen uit de prediking: