Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

17 november

Dag 322

Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN. En zij zullen zwerven van zee tot zee, en van het noorden tot het oosten; zij zullen omlopen om het woord des HEEREN te zoeken, maar zullen het niet vinden.

Amos 8:11-12
---o--O--o---

Het lijkt erop dat het steeds verder afkoelt. Grote opwekkingen treffen het land: er komen mannen binnen gezalfd met de Heilige Geest; ze prediken met alles wat in hen is en de mensen lopen eenvoudig weg alsof er helemaal niets is gebeurd; echt onverschillig. Nu, daar moet een reden voor zijn. En als u dit bestudeert, zal dit u vertellen wat de oorzaak is.

Weet u dat de Schrift zegt dat er in de laatste dagen een tijd zal zijn dat een hongersnood het land zal treffen, niet voor brood en water, maar voor het horen van het Woord van God? En dat de mensen van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden zouden gaan, om het Woord van God te horen en dat ze het niet zouden vinden? Denk eens aan de tijden waarin wij leven. En wij leven in die tijd. Ik geloof dat toen die profeet dat sprak, hij reeds de Verenigde Staten van Amerika zag. Want dat is de enige plaats waarvan ik weet, die aan de beschrijving van deze dag zou voldoen.

Andere delen van het land zijn op sterven na dood, bijna over de hele wereld. Wij zijn bijna de hele wereld aan het helpen met voedsel. Wij hebben meer dan genoeg te eten, alles is hier; iedereen is weldoorvoed, genoeg kleding, geen depressie meer, het geld stroomt overal overvloedig. En de mensen zoeken ernaar het Woord van God te horen en zijn niet in staat het te krijgen. Omdat iedere man zijn eigen vijgenboom bouwt en zijn eigen organisatie heeft, zijn eigen cultus of zijn eigen ideeën heeft, en niemand wil meer luisteren. En hij heeft gelijk en niemand anders heeft gelijk; en ze willen geen gemeenschap hebben met elkaar. En om die reden zijn de gedachten van deze arme Amerikaanse mensen zo verward dat ze niet meer weten wat juist is.

Iemand zal zeggen: “Het is op die manier.” Iemand anders zal zeggen: “Het is op die manier.” De een heeft een lering; de ander een leerstelling; de een heeft een lied, de ander een tong. En het Amerikaanse volk is de meest verwarde natie ter wereld, zover als ik weet. Dat is verschrikkelijk hard om te zeggen. Maar nu, het is de waarheid. We moeten de feiten onder ogen zien.


Aanhaling genomen uit de prediking: