Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

18 november

Dag 323

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8
---o--O--o---

Nu, er zijn vandaag mensen die sterk tegen alles zijn wat God wordt genoemd; geen godsdienst. En ze zijn in ons land meestal in de meerderheid. Over de hele wereld zijn zij ruim in de meerderheid, miljoenen en miljoenen hebben nimmer de Naam van Jezus Christus gehoord. Ze zijn in de meerderheid.

Dan zijn er mensen die belijders van godsdienst zijn. En ze houden ervan hun ceremoniën naar voren te brengen. Ze houden ervan hoogwaardigheidsbekleders te zijn. Ze houden ervan zich te kleden, en naar de kerk te gaan, houden van een bepaald soort liederen, en een bepaalde kleine boodschap, sprekend over een God die was, en plaatsen Hem dan zo ver terug in de geschiedenis dat Hij niet meer kan bewegen; Hij was iets dat was. Ze beweren wel dat Jezus goed is. Hij was een goede man. Hij was zoals Washington die nimmer een leugen vertelde, of zoals Napoleon. Dat is hun houding ten opzichte van Jezus. Ze denken dat Hij slechts een goed mens was. Velen van hen beschouwen Hem vandaag niet als Goddelijk. Ze beschouwen Hem slechts als een goede man, dat Zijn lering juist was. Sommigen van hen geloven dat Hij slechts een profeet was.

Maar er zijn er die over die grens heen gaan. Ik geloof dat Hij God was: Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Dat Hij niet alleen maar een profeet was, dat Hij niet alleen maar een man was, dat Hij niet alleen maar een leraar of een goede man was, maar dat Hij de Goddelijke Jehova God was die in een lichaam van vlees leefde. Als u mij vraagt: “Wie is dit?,” dan is dat mijn mening over Hem. Hij is God gemanifesteerd in het vlees om de zonden van de wereld weg te nemen. Wie is dit? Niet zomaar een man, niet alleen maar een profeet, maar de Immanuël, God met ons. Vervolgens niet alleen bij ons, maar in ons, door ons, God in het midden van ons. Als dat dan waar is: een bovennatuurlijke God kan Zijn natuur niet veranderen om te passen bij de menselijke natuur. De mensen moeten hun natuur veranderen om in Gods bovennatuurlijke plan te passen. En daarom roepen de mensen: “Wie is dit?” Het is God temidden van Zijn volk. Dat begrijpen zij niet. God zal nimmer naar uw niveau komen; u moet tot het Zijne komen. God zal niet aan uw vereisten voldoen; u moet voldoen aan die van God. En er wordt slechts aan die vereisten voldaan, als het overeenkomt met de belofte die God heeft gegeven om de mensen te redden. Als aan die vereisten is voldaan, verandert uw hele wezen; uw denken verandert. Uw gewoonten veranderen. Alles van u verandert. Uw verlangens veranderen. Uw leven verandert. Uw gewoonten veranderen. U verandert. Alles aangaande u verandert, omdat daar een nieuw leven in u is.


Aanhaling genomen uit de prediking: