Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 november

Dag 324

Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; Wetende, dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding nalatig.

Jakobus 1:2-4
---o--O--o---

Net zoals u het armpje van een baby in een mouwgat zou steken. Hij gaat naar boven, naar beneden, in het rond, enzovoort. Ziet u? Hij kan het niet. “Trek je jas aan, schatje.” Hij kan het niet. Z’n armpje gaat omhoog, omlaag en in het rond. Hij heeft uw vaste hand nodig. En o, wat ben ik blij dat ik mijn hand gewoon aan mijn Vader kan overgeven en kan zeggen: “Here Jezus, ik krijg hem daar niet in. Helpt Gij mij; trek de jas aan. Ik geef het proberen op.” Laat Hem het maar doen!

Als de kleine baby het blijft proberen: “O, ik kan het; ik kan het.” En hij zit overal; hij kan het niet. Net zomin kunt u het; evenmin kan ik het. Maar als wij ons stilhouden en het Hem laten doen, je eenvoudig aan Hem overgeven: “Heer, hier ben ik. Laat mij slechts niets zijn. Ik geef mij over; zet U mijn hand op de goede plaats.” Dàt is de overwinning, dàt is overwinnen.

De zaak die u moet overwinnen is uzelf, uw ideeën, uw dingen, en dat u uzelf aan Hem zult overgeven. Hij overwint voor u. Hij kent de weg; wij niet.

Maar in Noachs tijd waren er acht overwinnaars en die gingen naar binnen. Zij werden binnen bevonden. Nu kijk, vrienden, ik geloof dat zij dit op de band opnemen, en als het op de televisie komt -- of niet televisie, neem me niet kwalijk -- band, wat u, die nu luistert ook doet, of degenen die hierna zullen luisteren, het uur is erg laat en u hebt zeker goede bedoelingen, maar word binnen bevonden! Spartel niet tegen. Niet hij die wil of hij die loopt, maar God -- laat het over aan God. Geef u slechts aan Hem over en wandel verder met een volmaakt, bevredigd geloof dat God bij machte is om wat Hij beloofd heeft ook te volvoeren. Niet je bij de ene denominatie voegen of bij een andere denominatie en achter dit, dat of wat anders aanrennen, en dit proberen, maar geef u slechts over aan God en wandel met Hem. Vredig, rustig, ononderbroken, blijf eenvoudig met Hem doorwandelen. Dat is juist.

Dat vertelde ik aan onze broeder die pas die zenuwinzinking had. Zie? “Geef u over aan Hem. Hij is hier, Hij die wist wat u hebt gedaan en wat er de oorzaak van is dat u zo bent en zo hebt gehandeld en al die dingen; Hij weet alles over u. En Hij vertelde u zojuist wat u moet doen. Nu”, zei ik, “het enige wat u moet doen is dóe het, dat wil zeggen, vergeet alles over het verleden. Wandel, leef voor de toekomst in de glorie en tegenwoordigheid van God.”

Acht overwinnaars. In de dagen van Daniël waren er vier overwinnaars die de test van vuur en leeuwen konden doorstaan. Nu, er wordt verwacht dat wij worden getest. Dat is ook een goede les voor mijn broeder daar. Hij die tot God komt, moet eerst worden getest! Met wat getest? Met het Woord. Dat is Gods test. Gelooft u dat? Wie tot God komt, moet worden getest. Dat alleen bewijst dat het een echt kind is, als het wordt getest. En als de test komt, kunt u niet overwinnen tenzij u een test gegeven wordt. Wanneer u een test ondergaat, is het om te zien of u kunt overwinnen of niet. Jezus zei: “Aan hem die overwint.” De test; de test is de grootste zaak die u ooit kan overkomen. Ik geloof dat er in de Schrift staat geschreven dat Petrus zei dat onze beproevingen meer waard zijn dan kostbaar goud.


Aanhaling genomen uit de prediking: