Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 november

Dag 329

Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën.

Spreuken 14:34
---o--O--o---

Ik hoorde een van mijn medewerkers vandaag iets zeggen, niet alleen over deze stad, maar over alle steden in Amerika; een van mijn medewerkers zei dat: “Hij een auto zag opengaan en er stapte een tienermeisje uit en de bier- en whiskyblikjes en dergelijke vielen uit de auto. Het kind liet ze daar gewoon liggen en ging ergens iets halen en kwam terug.” Hij zei: “Als God niet spoedig oordeel brengt op Amerika, zal Hij Sodom en Gomorra moeten opwekken om Zich te verontschuldigen.” Dat is juist. Dan moet Hij Sodom en Gomorra opwekken om Zich te verontschuldigen dat Hij ze heeft laten zinken, als Hij niet spoedig veroordeling zendt.

We zijn er gereed voor, vrienden, dat is alles. Beslist. Maar de gemeente is er ook klaar voor: een opname. Amen. Dat is het heerlijke gedeelte, de opname die komt voor de gemeente. Dat zal dan een droeve dag zijn voor de ongelovige. Maar het zal de meest heerlijke tijd zijn, die we ooit hebben gezien, of hebben kunnen bedenken, voor diegenen die op die tijd gereed zijn als Jezus komt.

Wat zal het zijn als u een reisje maakt naar de andere wereld, waarvan u zelfs niet weet waar die is en u stapt gewoon uit? U bent oud en beverig, u hebt de Here jarenlang gediend, en morgen gaat u aan boord van het schip, dat u meeneemt als u oud wordt, en dat hier in de haven aankomt. U gaat aan boord van dit schip en de oude misthoorn loeit. En het begint de zee over te steken; gedurende duizenden jaren heeft het deze reis al gemaakt, heen en terug.

Ze hebben ergens een nieuw land ontdekt. En zodra u uw voet daarop zet, zullen al deze grijze haren weer zwart worden. Al die rimpels en uitgeputte lichamen keren weer terug naar een jonge man en vrouw, om voor immer te leven. Op het moment dat uw voeten dat land raken, zal dat gebeuren. Wel, dat is precies wat er gebeurt. Dat is waar.

Wanneer dat oude schip van Sion zijn slachtoffer komt halen, hem wegvoert. Een van deze morgens verwacht ik zelf de hoorn te horen loeien als ik in de kamer ben waar de mist zich verzamelt; dit sterfelijke leven is voltooid. Ik hoop dat alles dan in orde is. Ik geloof dat het dat zal zijn. Hij gaf me de belofte. Ik geloof dit met heel mijn hart, dat ik die andere kant zal bereiken. Nu, niet alleen ik, maar allen die Zijn verschijning lief hebben zullen daar zijn.

Houd uw gedachten dus vanavond daarop gericht, zondaar vriend. Wat als u hier weggaat en u ergens op een helling terechtkomt waar u belandt in een donkere, wervelende put die leidt tot een eeuwigheid die nimmer eindigt, in middernachtelijke duisternis, waar men geschreeuw hoort en geklaag en gekreun? Mag het vanavond zo zijn dat u van schip wilt veranderen. Ik hoop dat u dat doet. Iedereen zonder Christus gaat die weg. Iedereen met Christus gaat deze weg. Het is slechts het verschil of u Hem gelooft en Hem aanneemt of niet. Maak dus vanavond uw keuze.


Aanhaling genomen uit de prediking: