Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

11 december

Dag 346

Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waarde is verre boven de robijnen.

Spreuken 31:10
---o--O--o---

Abraham geloofde God, dat is waar, en het werd hem toegerekend als gerechtigheid. Maar God gaf hem een teken; besneed hem, als een teken, een zegel. Dan ontvangt Abrahams zaad nog steeds besnijdenis. Ze ontvingen dit gedurende het gehele tijdperk, totdat de maan vervaagde, de wet, en de Zoon er aan kwam. En toen de Zoon van God kwam, besneed Hij ze nog steeds.

En vandaag wordt iedere zoon van Abraham besneden, niet in het vlees maar in het hart. De Heilige Geest besnijdt het hart, snijdt de dingen van de wereld weg en maakt u een nieuwe schepping in Christus Jezus. Besnijdenis betekent “het wegsnijden van overtollig vlees.” Alleen de mannen konden worden besneden. Al het mannelijke was het enige in het verbond. En een vrouw werd er ingebracht als ze huwde.

Er zitten hier veel vrouwen en de vrouw is iets geweldigs. Als God een man iets beters had kunnen geven dan een vrouw zou Hij het hebben gedaan. Maar Hij gaf een vrouw...

Maar dit is een vrouwenwereld. Zij regelt de hele zaak. Niet u huismoeders hier; maar ik bedoel buiten in de wereld. Bijvoorbeeld, laat een kleine ‘striptease’ uit Hollywood beginnen haar haar op een bepaalde wijze te knippen, let dan op hoe alle meisjes hun haar op dezelfde manier laten knippen. Of ze beginnen zich volgens een bepaalde trend te kleden en let op, al de meisjes doen hetzelfde; Christenen en al -- de zogenaamde. Dat is juist. Het is een vrouwenwereld.

Hebt u opgemerkt, ze schilderen de afbeeldingen van een vrouwelijke engel. Zoiets bestaat niet. Toon mij één plaats in de Schrift. Iedere engel is een man, geen vrouw. Een vrouwelijke engel, moeder Maria’s en al dergelijke dingen bestaan niet. Ontdek één plaats in de Schrift waar ooit werd gezegd dat er een vrouwelijke engel was. Het is altijd: “Hij.” Michaël! Gabriël! “Hij trok zijn zwaard.” Het is altijd: hij, hij, hij, hij. Zo is het. “De vrouw werd gemaakt voor de man, niet de man voor de vrouw.” Beslist.

Dat is precies wat de duivel als zijn instrument in de hof van Eden nam: de vrouw. Hij gebruikt haar nog steeds. Dat is waar.

Niet de bekeerde, niet de bekeerde! De vrouw die een Christin is een goede vrouw Zij is het beste wat een man zou kunnen vinden, afgezien van redding. Maar één die niet goed is, is de slechtste zaak die hij kon vinden. Zo is het.

Salomo zei: “Een goede vrouw is een juweel in de kroon van een man, maar een onrechtvaardige is water in zijn bloed.” Zijn bloed is zijn leven. En zou hij nog meer kunnen verdragen dan water in zijn bloed? Het zou hem doden.


Aanhaling genomen uit de prediking: