Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

12 december

Dag 347

Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de HEERE, en zeide: Sla toch dit volk met verblindheden. En Hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet; volgt mij na, en ik zal u leiden tot de man, die gij zoekt; en hij leidde hen naar Samaria.

2 Koningen 6:18-19
---o--O--o---

Hier niet lang geleden zei een prediker: “Als u een dienstknecht van de Here bent, sla me dan met blindheid.”

Ik zei: “U bent al blind.”

Hij zei: “Ik blind?”

Ik zei: “Jazeker.” Want hij spotte met Goddelijke genezing, spotte met de doop van de Heilige Geest, zeggend dat zoiets er niet was. Ik zei: “U bent blind.”

Hij zei: “Nee, dat is een bedenksel van uzelf.”

Ik zei: “Dat is de Schrift. De Bijbel zei het.”

Hij zei: “Wanneer was het verstand ooit blind?”

Ik zei: “Nou, vele keren. Jezus zei tegen uw vaderen: ‘Jullie blinde Farizeeërs. Jullie hebben ogen en kunnen niet zien.’ Dat klopt. ‘Maar als jullie de tijd zouden hebben herkend...’” Ik zei... Elia, die grote profeet, was daar in Dothan op een keer. En daar had het hele Syrische leger Elia omsingeld om hem te pakken te nemen. En Gehazi zei: “Vader, zij zitten op onze nek. De hele stad hier is rondom omsingeld door het leger van de Syriërs.”

Hij zei: “Nou, er zijn er meer met ons dan dat er met hen zijn.” Hij zei: “Welnu, hier zijn zij, maar ik kan niemand anders dan u alleen zien.”

Hij zei: “God, open zijn ogen.” En toen zijn ogen geopend werden, keek hij, en rond die oude profeet waren wagens van vuur, de heuvels stonden in brand. Hij wandelde regelrecht naar buiten naar waar zij waren, en hij zei dat hij hen met blindheid sloeg. Niet lichamelijk. Op een bepaalde wijze waren zij lichamelijk blind. Hij ging hen tegemoet en zei: “Bent u op zoek naar Elia?” Hij was zelf Elia.

Zij zeiden: “Ja, we zoeken hem.”

Hij zei: “Kom, volg mij, ik zal jullie precies naar hem toe brengen.” Zij wisten het niet. Zij waren blind.

En vandaag worden mensen met blindheid geslagen omdat ze God verwerpen, oh genade. Dat laat alleen oordeel over. Maar God in Zijn liefde en genade heeft zo een weg beschikt, dat voordat Goddelijk oordeel ooit toeslaat er een weg is. God maakt een weg ter ontkoming voor al degenen die een verlangen hebben die weg te volgen. Dat zijn de barmhartigheden van Hem, die een weg ter ontkoming maakt. “Niet willende dat iemand zou omkomen, maar dat allen tot bekering mogen komen.”


Aanhaling genomen uit de prediking: