Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 december

Dag 351

Er is een kwaad, dat krankheid aanbrengt, dat ik zag onder de zon: rijkdom door zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. Of de rijkdom zelf vergaat door een moeilijke bezigheid; en hij gewint een zoon, en er is niet met al in zijn hand. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, alzo zal hij naakt weerkeren, gaande gelijk hij gekomen was; en hij zal niet meenemen van zijn arbeid, dat hij met zijn hand zou wegdragen.

Prediker 5:12-14
---o--O--o---

Toen ik pas begon, wist ik dat er heel wat mee samenhing; en in die dagen was er niemand op het veld. En omdat ik een Baptist was en bij de mensen van het Volle Evangelie was terecht gekomen, besefte ik wat dit zou betekenen. Er waren drie dingen die ik had opgemerkt in de Bijbel die een prediker altijd hinderen. En een ervan was geld en het andere was populariteit, en vrouwen. Want ik wist dat Saul gevallen was voor populariteit, Bileam vanwege geld en Simson voor vrouwen. Dus zodoende wist ik dat deze drie dingen een hindernis zijn die we altijd bedekt moeten houden. En geld zou natuurlijk de grootste zijn, of proberen te denken dat je een beetje beter bent dan iemand anders.

Ik probeerde, Christen vrienden, ik probeerde mijn best te doen; door Gods genade kan ik zeggen dat door Zijn genade alles op de achtergrond is gebleven. Bidt u dat ik op die manier kan blijven. Ik heb nimmer geld opgehaald. Billy zei een paar ogenblikken geleden tegen mij: “Pa, ik geloof dat ze voor u een liefdeoffer hebben opgehaald.” Dat was niet nodig; dat hoefde u niet te doen. Ik kom nimmer voor dat doel; God weet dat. Beslist niet. Ik ben een arm man, had een multimiljonair kunnen zijn. Velen van u weten dat mij eens anderhalf miljoen dollar werd gegeven, in één keer. Toen de zaakwaarnemers het mij brachten, weigerde ik naar hun papieren te kijken; ik zei: ”Nee meneer, ik zal het niet met mijn handen aanraken.”

Ze zeiden: “Oh, maar deze man heeft een tegoed van achtentwintig miljoen dollar. Hij bezit een grote Mission Bell Winery en van alles.” Ik zei: “Het kan me niet schelen wat hij bezit, meneer; mijn Vader bezit het vee op iedere heuvel en ik heb uw geld in het geheel niet nodig.”

En hij zei: “Wel, ik zag zojuist het huis van uw moeder en dat van u hier, de pastorie,” en hij zei: “u zou het kunnen gebruiken.”

Ik zei: “Ja, als ik het nodig heb, zal Vader het naar me toe sturen. Maar ik heb het nu niet nodig.”

En ik weigerde er naar te kijken: anderhalf miljoen dollar in één offer. Ik zou liever vijftig cent of een stuiver van die en gene willen aannemen en dat met iedereen delen dan een heleboel geld aannemen. Hartzeer, problemen, en dan denk je: “Het is gewoon teveel, de vloek van de liefde ervoor.” Ik werd arm geboren, werd arm groot gebracht, mijn familie is arm; ik wil arm sterven. Het enige wat ik wil hebben wanneer ik sterf is gunst bij God; dat is alles wat ik wil. Ik bracht niets mee in deze wereld, het is zeker dat we er ook niets uit mee zullen nemen. Dat is waar. Dus wat we krijgen uit de lijn van God, is het enige wat we met ons mee kunnen nemen. Als u dus eens voor mij wilt bidden, dan is het niet voor geld, niet om grote huizen te hebben, of populair te zijn, maar bid slechts dat ik in de handen van Christus kan blijven, zodat Hij mij kan vormen en mij kan gebruiken op iedere manier die Hem behaagt. Ik zal hetzelfde voor u bidden, dat u eveneens zo zult zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking: