Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

17 december

Dag 352

En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, van omtrent een half uur.

Openbaring 8:1
---o--O--o---

God had een verborgen geheimenis, voordat de wereld begon. Helemaal ver weg, diep in Gods gedachten, was iets wat Hij beproefde en van plan was te voleindigen. Hij had er een doel mee, om het te doen: ten einde Zichzelf tot uitdrukking te brengen. Omdat ten eerste: er was zelfs geen maan, ster, atoom, molecuul, of wat ook. Hij was God. Maar Hij was eigenlijk geen God in die tijd, omdat God een voorwerp van aanbidding is en er was niets om Hem te aanbidden. Dus, in zijn geweldige gedachten, wilde Hij dat deze eigenschappen uitgedrukt werden: in Hem was Liefde, in Hem was de eigenschap om Vader te zijn: in Hem was de eigenschap om een Zoon te zijn: in Hem was het om Redder te zijn: en in Hem was het om een Genezer te zijn. En al deze geweldige eigenschappen die wij reeds uitgedrukt zien, waren in God.

Dus naar mijn idee, was het eerste wat Hij maakte: engelen. En toen aanbaden zij Hem en dat maakte Hem God. Hij begon vandaar (zoals ik het in voorgaande boodschappen heb geprobeerd uit te leggen en duidelijk te maken)... Nu dan, toen de engelen Hem begonnen te aanbidden... Dat was vóór er zelfs maar een molecule in de aarde was: er was niets. Het was allemaal duisternis; er was geen zon, geen maan, geen sterren, helemaal niets; toen was Hij God. Zoals Hij Job vroeg: “Waar waart gij toen ik de grondvesten der aarde legde? (ziet u?) toen de morgensterren samen zongen en de zonen van God jubelden van vreugde?” Nu... “Waar waart gij?” Ziet u? Dat was: heel ver terug voor de aarde er was.

Nu, God had een voornemen en een verborgen geheimenis. En daarover wil ik vanmorgen met de gemeente spreken: het verborgen geheimenis van God, dat Hij in Zijn gedachten had voordat de wereld ooit begon en hoe het zich regelrecht heeft ontvouwd tot op het uur waarin wij leven. Ziet u? Dan zult u duidelijk verstaan geloof ik, wat er gebeurd is.

Gods grote geheimenis, hoe... Het is een geheimenis. Hij hield het geheim. Niemand wist er iets over; zelfs de engelen begrepen het niet. Ziet u? Hij openbaarde het niet. Dat was de reden, dat er onder ons zevende geheimenis, toen het Zevende Zegel werd geopend, stilte was.

Toen Jezus op aarde was, wilden ze weten wanneer Hij zou komen. Hij zei: “ Zelfs de Zoon Zelf weet niet wanneer het zal gebeuren”. Ziet u, God houdt dit alles voor Zichzelf. Het is een geheim. Dat is de reden dat er gedurende de tijd van een half uur, een stilte was in de Hemel. Zeven Donderslagen lieten hun stemmen horen en Johannes werd zelfs verboden om het op te schrijven, de komst van de Here.


Aanhaling genomen uit de prediking: