Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

22 december

Dag 357

Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.

Prediker 11:1
---o--O--o---

God is God. Hij is nog steeds de grote IK BEN, niet de Ik was, IK BEN, nu, tegenwoordige tijd. En Hij is altijd hier om degenen die geloven te genezen. Maar alleen zij die geloven zijn degenen die hoe dan ook genezen zullen worden. U moet het geloven.

God zou mogen toestaan dat u precies hier deze middag kreupel naar boven komt en dan over dit podium rondloopt. U kunt er vanaf lopen en gaan twijfelen en ongeloof treft uw hart: uw toestand zal weer bij u terugkomen. En als u hier wegloopt en Hem niet dient, dan zal een ergere zaak weer bij u terugkomen. Dat is zo. U moet God uw hele leven eerbiedig dienen, Hem geloven met geheel uw hart.

En nu, we hebben vandaag meer dan genoeg tijd, deze middag, want we zullen deze middag voor iedereen in het gebouw gaan bidden. Want we hebben tijd genoeg om dat te doen. En voordat ik vertrek naar Phoenix, wil ik voor iedereen hebben gebeden. En ik wil niet teveel tot u spreken omdat ik daar mijn tijd voor wil gebruiken. U hebt goede sprekers hier. U hebt een fijne groep van predikers. En zij prediken; en ten eerste ben ik geen prediker. Deze predikers kunnen tot u spreken zoals ze vanmorgen deden in hun diensten.

Hoevelen zijn vanmorgen naar de kerk geweest? Laat mij uw handen zien, overal in het gebouw. Wel, dat is fijn. En hoeveel hebben zich voorgenomen vanavond te gaan, laat me uw handen zien, overal in het gebouw, die vanavond naar de kerk zullen gaan? Dat is fijn. Dat is ongeveer een derde van u die dat niet deed; ik hoop dat u vanavond gaat. Ik hoop dat u vanavond naar de kerk gaat. Ga ergens naar de kerk. Sla het naar de kerk gaan op zondag nooit over. En naar de gebedssamenkomst.

We hebben mensen nodig voor hen die hier geen kerken hebben en daarvoor willen strijden. Mijn advies voor u zou zijn om op uw post van plicht te blijven staan, zo getrouw als u maar kunt zijn voor de zaak van Christus, om uw voorganger te ondersteunen, en alles wat gaande is, voor de zaak van Christus. Doe dat en God zal u zegenen. De enige manier waarop u God kunt respecteren is door elkaar te respecteren. Is dat zo?

Als u wilt dat iemand iets goeds over u zegt, zeg dan iets goeds over iemand anders; zij zullen iets goeds over u zeggen. Werp uw brood uit op het water; het zal tot u terugkeren. Zoals de broeder pas geleden in Canada zei: “Ja, broeder Branham, met boter.” Dus zo is het wel ongeveer. Ziet u, als u het slechts op het water uitwerpt, zal het met boter tot u terugkeren. Dat is de manier; want wat gij wilt dat u geschiedt, onthoud dat ook een ander niet. Dus dat is een goed ding om bij te leven.


Aanhaling genomen uit de prediking: