Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

24 december

Dag 359

Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn; de oprechten hebben U lief.

Hooglied 1:4
---o--O--o---

God en Zijn schepping en Zijn schepselen van deze schepping worden verlost door Zijn eigen Bloed; gereinigd door Zijn eigen reinigingsproces - Zijn kiemdodend, zondedodend proces - net alsof alles gesteriliseerd wordt. De beste sterilisatie die we ooit hebben gehad is door vuur geweest. U kunt van alles met zeepsop gaan wassen of met al deze chemicaliën waarover men spreekt, het gaat er nog steeds niet af, tenzij u het eraf brandt. En wanneer het heilig Vuur van God de aarde steriliseert heeft Hij Zijn Bruid opgenomen die bij Hem in de hemel kan komen terwijl dit gaande is en ze komt weer op de aarde terug; nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

De koude winter kan het niet beschadigen; de hete zomer kan het niet beschadigen; de woestijnen zullen bloeien als een roos; zonde en zondaren zijn verdwenen; God en Zijn schepselen en schepping wonen in volkomen harmonie bijeen.

Zoals de hemelen en de aarde man en vrouw zijn, zo is het ook met Christus en de Gemeente. En allen ontmoeten elkaar in een geweldig, glorieus verlossingsplan en het wordt weer regelrecht in de boezem van God gebracht. Ziet u het?

En op de nieuwe aarde is daar een nieuwe Stad. (Oh! Luister nu aandachtig! Vergeet dit niet!) Jezus zei in Johannes 14, dat Hij gereed zou gaan maken: “Laat uw harten niet ontroerd worden (toen Hij van plan was heen te gaan). Ik heb een reden om weg te gaan. Gij gelooft in God”, zei Hij, “gelooft ook in Mij”. Zij konden niet zien dat Hij God was. Hij zei: “U hebt in God geloofd, geloof nu in Mij. En Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. In Mijn Vaders huis zijn vele woningen. In Mijn Vaders Koninkrijk zijn veel paleizen.” Christus is daar nú tijdens het samenstellen van dit Nieuwe Jeruzalem.

Luister nu aandachtig, verroer u niet; mis dit niet! Christus is heden in de hemel om het nieuwe Jeruzalem gereed te maken. Evenals God de aarde in zes dagen schiep - de aarde in zes dagen maakte (of zesduizend jaar). Ze zeiden: “Wees niet onwetend.” We lezen in de Schrift dat een duizend jaar één dag is. En Christus is weg en is een plaats aan het bereiden (die al vele en vele duizenden jaren in aanbouw is) - een plaats bereiden. “En als Ik ga om een plaats te bereiden, zal Ik weer komen en u tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, gij ook zijn moogt.” Merk op, de Verlosser en de verlosten.

Ik wilde dat we nu tijd hadden; ik heb hier genoteerd staan: Salomo maakte dit meisje het hof, de Bruid. O, ik moet het gewoon overslaan, het wordt te laat. Zie? Ik zal er weer op terugkomen.

Wanneer hij probeert haar te krijgen is zij al verloofd met een herdersjongen. Sommigen dachten waarschijnlijk dat het een lied was dat hij zong. O nee! Salomo was de troon opvolger van David op aarde. Dat liet zien dat dit koninkrijk voorbij moest gaan. Het was een type van Christus, verliefd op Zijn Bruid. Ziet u?


Aanhaling genomen uit de prediking: