Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

30 december

Dag 365

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Openbaring 21:1
---o--O--o---

Wat betekent dat? De aarde zal uit de greep van Satan worden losgelaten! Het zal losgemaakt worden! Het zal van politiek worden losgemaakt; het zal van kerkelijke, religieuze systemen worden losgemaakt om gebruikt te worden voor Gods Koninkrijk, om het hier op aarde te vestigen. Maar zolang het in Satans handen is, politiek. Satan de regeerder van de aarde, hij bezit het. Het behoorde aan hem, maar nu heeft Christus het verlost!

Eens was ik zijn eigendom, maar nu niet meer. Eens was die kleine vrouw zijn bezit, maar nu niet meer (ziet u?) Hij kwam om de greep erop los te maken. Hij ontbond de greep van zonde van Satan op mijn leven, op uw leven en nu zijn wij niet meer van hem! Hebt u mij niet vaak in gebed horen zeggen: “Neem je handen van Gods eigendom af?” Amen! Heb geloof om uw eigendom op te eisen. Dat is uw recht. “Neem je handen van haar af!” Neem je handen van hem af!” Ziet u? Geloof zal het doen.

Oh! Niet het vernietigen, maar alleen: “Neem je handen er vanaf” - om het los te maken; laat het gaan; verdrijf het. Het verandert; de aarde zal veranderen; politiek zal veranderen; de godsdiensten zullen veranderen; de denominaties zullen verdwijnen; politiek zal verdwijnen - Gods Koninkrijk zal gevestigd worden.

Wij lezen in Johannes - lees Johannes en Openbaring 6:14 (zie?) het “week terug als een boekrol.” Johannes zei: “Ik zag de hemel en aarde terugwijken als een boekrol, die wordt opgerold.” Jezus zei: “Hemelen en aarde zullen voorbijgaan,” of met andere woorden, hemelen en aarde zullen worden veranderd. Gebruikte daar datzelfde woord precies weer, nee geen vernietigd, want later in Openbaring 21: 2-24 heeft hij het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel zien neerkomen en op deze aarde zien gevestigd worden. Het betekent niet dat het zal worden vernietigd. De systemen zullen veranderd worden.

Daniël zag hetzelfde. Een Rotsblok trof de wereld - was zonder handen uitgehouwen en het hele beeld van de systemen werd afgebroken en was als kaf geworden op een zomerse dorsvloer en de wind blies het weg. En het Rotsblok groeide uit tot een grote Berg die de aarde bedekte. Let nu een moment op die Berg; die Berg bedekte de aarde.

Ook ontdekken wij hier in Openbaring, waar staat: “De koningen van de Nieuwe Aarde zullen hun eer en heerlijkheid binnen brengen.” Het nieuwe Jeruzalem staat op deze aarde. Het staat op deze aarde. Het veranderde slechts, ziet u.

U bent dezelfde man in de gedaante die u was toen God u riep - dezelfde vrouw, maar ziet u hoe dat kwam - door een wedergeboorte: het oude leven ging voorbij; de oude verlangens gingen weg. Wanneer u graag dronk en vloekte en ruzie maakte en dronken was en overal heenging en immoreel... dat ding stierf gewoon. Ziet u? Maar nu bent u gewend... Toen was u Satans instrument, nu bent u verlost. En dat is wat de wereld zal worden, precies eender, verlost! Een nieuwe Hemel en nieuwe aarde net zoals u - u bent een nieuw schepsel.


Aanhaling genomen uit de prediking: