Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

6 februari

Dag 37

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen; En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Aldus getuigt gij tegen uzelf, dat gij kinderen zijt van hen, die de profeten gedood hebben.

Mattheüs 23:29-31
---o--O--o---

Nooit in heel de geschiedenis van de wereld heeft ooit de kerk een profeet voortgebracht. Zoek het na in het Oude Testament, Nieuwe Testament, of in deze dag - in de laatste dag. Toon mij één profeet die ooit werd opgewekt uit de kerk in de laatste dag. Toon mij er één die er ooit uit opkwam. En toon mij één keer dat een profeet, een werkelijke dienstknecht van God, niet door het kerkelijke systeem van de wereld werd veroordeeld.

Denkt u zich dat in. Jeremia, Jesaja, door het hele Oude Testament heen, werden ze veroordeeld. En Jezus zei: “Gij verfraait de grafstenen der profeten en maakt ze wit, en u bracht hen daar zelf in.” Dat is waar!

De kerk zet dat voort. Kijk naar die heilige Patricius. U Katholieke mensen eisen hem op. Hij is evenmin Katholiek als ik het ben. Dat is waar. Maar u eist hem op.

Kijk naar de heilige Franciscus van Assisi. U eist hem op. Hij is evenmin Katholiek als ik.

Kijk naar Jeanne d’Arc. U verbrandde haar op de brandstapel als een heks omdat zij visioenen zag en geestelijk was. Verbrandde haar op een brandstapel! En die vrouw riep om genade en men verbrandde haar op de brandstapel. En ongeveer honderd jaar later ontdekte men dat zij een profetes was. Zij was een dienstmaagd van God. O, natuurlijk hebt u toen geweldig boete gedaan. U groef het lichaam van die priesters op en gooide ze in de rivier.

“Gij verfraait de grafstenen der profeten, en brengt ze daar in.” Dat is waar. Nooit heeft het kerkelijke systeem ooit een man van God voortgebracht, nooit heeft het dat, vandaag niet, en zal het nimmer doen. De georganiseerde religie is nooit Gods thema geweest.

De oudste georganiseerde kerk ter wereld is de Katholieke kerk; Luther de tweede; toen kwam Zwingli; na Zwingli kwam Calvijn; van Calvijn naar de Anglicaanse kerk; de Anglosaksen namen het op, vervolgens kwam de Anglicaanse kerk en koning Hendrik VIII, toen hij protesteerde, enzovoort, en verder door tot de Wesleyaanse Methodisten, Nazareners; Pelgrim Heiligheids; enzovoort, tot ten laatste het tot Pinksteren komt. Allen organiseerden zich! En de Bijbel leert duidelijk dat de Katholieke kerk een slecht bekend staande vrouw is, en de Protestantse kerken en hun organisaties zijn haar dochters, Openbaring 17. Dat is precies waar.

Niet de mensen nu, er zitten goede mensen in al die kerken (geheiligde, geredde mensen). Maar God roept Zijn volk niet door een organisatie. Hij roept ze als individuele personen. God handelt met individuele personen, of u nu Methodist bent, Baptist, Protestant, Katholiek, of wat u ook bent. God kende u voor de grondlegging der wereld en bestemde u voor eeuwig leven, of anders werd u voorbestemd tot eeuwig verloren te zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking: