Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

7 februari

Dag 38

Alsdan, zo iemand tot u zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Mattheüs 24:23-24
---o--O--o---

Een valse christus is een vals gezalfde, omdat christus “de gezalfde” betekent. Hoevelen weten dat de Christus betekent: “de Gezalfde”? Er zullen vals gezalfden zijn, en ze zullen zichzelf profeten noemen. Maar hoe zult u hen herkennen? Door het Woord; zo zult u ze kennen, door het Woord, of ze in orde zijn. Hoe zullen we ze herkennen? Het zal door het Woord zijn. Als ze zeggen dat zij het Woord hebben, en dan het Woord ontkennen, dan is er iets aan de hand, ongeacht wat ze ook doen. Ze zouden de zieken mogen genezen; ze zouden de ogen van de blinden mogen openen; en het Woord ontkennen, blijf er dan vandaan. Het maakt niet uit wat het is, blijf bij dat Woord hoe dan ook (ziet u?), omdat ik vele keren toverij heb gezien en allerlei zaken die plaatsvinden onder genezing.

Hier zitten vanmorgen broeder Sidney Jackson en zuster Jackson uit Zuid-Afrika. Hij zou hier kunnen opstaan en dat onderwerp nemen en hij kan u werkelijk een paar dingen vertellen over daarginds. Wel zeker, mensen komen naar afgoden en worden genezen. Ziet u waarom?

Precies zoals Dr. Aegery mij die ene keer een berisping gaf, toen ik zei dat de duivel niet kan genezen. En er werd gezegd: “Een man als u die voor zoveel mensen staat, met zo’n armzalige theologie, te zeggen dat de duivel niet kan genezen.” Hij zei: “Wij hebben een vrouw bij ons in de buurt die een schort om zich heen draagt, en ze loopt daar; en de mensen komen om haar heen staan en worden verondersteld geld in die schort te werpen; en dan zal ze hen wrijven en haar uit haar hoofd nemen en bloed uit hun aderen en het op haar haar zetten en het achter zich gooien; en als ze wordt gedrongen achterom te kijken, komt de ziekte op de mensen terug. En dertig procent van hen worden gezond. En dan zegt u dat de duivel niet kan genezen?”

En ik dacht: “Oh!” Ik schreef hem terug, en ik zei: “Geachte heer. Het is een vreemde zaak voor mij dat een hoofd van een Lutheraans college zijn theologie zou baseren op een ervaring in plaats van op het Woord van God.” Ziet u? “Het Woord van God zegt dat Satan Satan niet kan uitwerpen. Dat maakt het vast; Jezus zei het zo.” Ik zei: “Dan vraagt u zich af hoe deze mensen daar door die heks worden genezen. Het is omdat de mensen zelf denken dat ze God benaderen door die heks. En genezing is gebaseerd op geloof, niet op hoe rechtvaardig u bent, of hoe goed u bent, hoezeer u de geboden houdt, of wat het ook is, het is enkel en alleen gebaseerd op geloof. ‘Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven!’ Ziet u? Het is niet gebaseerd op hoe goed u bent. Ik heb prostituees op het podium zien komen, die onmiddellijk werden genezen en een gelovige vrouw over het podium zien gaan die het miste. Zeker, het is gebaseerd op geloof -- Indien gij kunt geloven -- niet op rechtvaardigheid.”


Aanhaling genomen uit de prediking: