Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 februari

Dag 39

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen.

Mattheüs 24:37-39
---o--O--o---

Jezus’ eigen Woord zei wat er zou gebeuren, dat geweldige schouwspel. Voorts zei Hij dat in de dagen van Lot... Als u dat Schriftgedeelte wilt opschrijven, het is Lukas 17:28. Hij zei dat ze aten, dronken; ze kochten; ze verkochten... Gewoonlijk zijn dit rechtmatige dingen. Maar let op! Ze waren daarmee zo druk; ze zetten heel hun hart daarop.

In de dagen van Lot was de moraal van de vrouwen zo diep gezonken dat ze niet meer werden gebruikt zoals vrouwen behoorden te worden gebruikt, maar zij waren zo verdorven - het werd zo algemeen gebruikelijk - die vrouwen werden zo goedkoop dat de mannen met mannen gingen leven. De natuurlijke afvalligheid betreffende de geslachtscellen deed hun positie veranderen, omdat de vrouwen zo goedkoop waren geworden.

Een paar dagen geleden was ik in Tucson. Ik ging brood halen en daar zat een jongen met nog twee kleine jongens in de auto. Een andere kwam binnen om een pakje sigaretten te halen. De oude, grijze heer keek hem aan en zei: “Voor wie zijn die sigaretten, voor je moeder?”

Hij zei: “Nee, ze zijn voor die jongen!” Hij zei: “Is hij er oud genoeg voor?” Hij zei: “Ja meneer!”

Hij keek eens in die richting. Ik stond daar toe te kijken met een brood en een liter melk. Hij pakte ze en zei; “Goed”. En hij gaf ze aan hem. Hij keek naar mij en zei; “Dat betwijfel ik!”

Ik zei: “Hij kan er nooit oud genoeg voor worden; hij is er op geen enkele leeftijd oud genoeg voor”. Hij zei: “Ik ben het met u eens. Vindt u het erg moeilijk om er mee te stoppen?”

Ik zei: “Ik ben er nooit mee begonnen”. Ik zei: “Ik heb er nooit een begin mee gemaakt. Mijn ouders rookten en gebruikten tabak, maar de Here God heeft mij ervoor bewaard”.

Hij keerde zich om en keek me een beetje vreemd aan, en hij zei: “Wel, ik vind het meer dan schandalig om tegenwoordig te zien hoe het gaat”. Hij zei: “Vroeger was het zo dat we vrouwen op een voetstuk zetten. We eerden haar; we namen onze hoed af in haar tegenwoordigheid. Als we op straat liepen en een heer zou horen dat iemand een opmerking maakte over een bepaalde vrouw, dan zouden ze hem tegen de grond slaan”. Ziet u? Hij zei: “Zij eerden de vrouwen”. “Maar”, zei hij: “Meneer, de vrouwen hebben het aan zichzelf te danken dat ze nu niet meer opstaan. Als u vroeger in de tram reed en er stapte een dame in, zou elke man z’n hoed afnemen en haar laten zitten. Nu is het een duwen en dringen...” Hij zei: “Ze hebben het aan zichzelf te wijten”. En dat is de waarheid. Dat bolwerk van de duivel, Hollywood, kreeg haar te pakken, bracht het uit op de televisie en in de tijdschriften tot de zaak één geweldig, groot vuilnisvat is geworden. Dat is waar!

Ik weet dat dit geen populair gezegde is, maar het is een waar gezegde. Het is de Waarheid. Het is het Woord van de Here, en het is ook een waarschuwingsteken dat Christus zal komen in deze generatie. Hij zei: “Diegenen die zien dat dit komt te geschieden, zullen niet voorbijgaan, totdat al deze dingen zijn vervuld”. Hij zei: “Zowel hemel als aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal nooit voorbijgaan”. Het is een waarschuwing, een rood opflitsend licht, het vallen van het gordijn. We zijn in de eindtijd.


Aanhaling genomen uit de prediking: