Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

14 februari

Dag 45

En zo Mijn volk, waarover Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.

2 Kronieken 7:14
---o--O--o---

Jona zei: “Nog eenmaal zal ik opzien naar Uw heilige tempel”, zei dit tegen God. Want toen Salomo die tempel inwijdde, zei hij: “Als Uw volk ergens in de problemen is en naar deze heilige plaats kijkt en bidt, hoort U hen dan uit de hemel.” En Jona geloofde dat God Salomo’s gebed had verhoord. En hij begon te zeggen: “Ik zal niet kijken naar de maag van de walvis. Ik zal niet denken aan mijn teruggevallen toestand. Ik zal opzien naar Uw heilige tempel en belijdenis doen.” En God zond er zuurstof naar toe en hield hem gedurende drie dagen en nachten in leven, en leverde hem af in Ninevé waar hij behoorde te zijn.

Wel, als Salomo dat gebed bad, en er is hier niemand die in die toestand is of maar halverwege zoals Jona was. U hebt niets in vergelijking met de symptomen die hij had. Wel, als hij in die toestand naar een tempel kon kijken die door menselijke handen werd gebouwd, en een aards wezen, een man, Salomo, zat daar en bad, en hij kon geloof hebben in Salomo’s gebed, hoeveel te meer behoren u en ik, die hier vanavond zijn, op te zien naar de troon van God waar Jezus staat aan Zijn rechterhand met Zijn bloed om daar te bemiddelen op onze belijdenis. Weiger eenvoudig om de symptomen te hebben.

Symptomen zijn zoiets als bijvoorbeeld: u gaat morgen naar huis naar uw woonplaats en de pakketpost komt langs en zegt: “Bent u mevrouw Joe?”

“Ja.”

“Ik heb een geschenk voor u.”

“Goed; wat is het?” Hij overhandigt u een mand of doos en u hoort iets in die doos slaan. U kijkt erin. Het is een doos met slangen, ratelslangen. Wel, u wilt die dingen niet.

Wel, u zegt: “Ik wil ze niet.”

“O, maar ze zijn voor u. Iemand heeft ze u gestuurd. Hier staat uw naam. Hier is de naam. Het is iemand die deze slangen naar u opstuurt; ze zijn voor u. U moet ze aannemen.”

Nu, in een bepaalde zin zijn ze van u; in een andere zin zijn ze dat niet. Iemand stuurt ze naar u op, maar ze zijn niet van u tenzij u ervoor tekent dat u ze hebt aangenomen. En als u tekent dat u ze hebt ontvangen, dan zijn ze van u. Maar als u weigert ervoor te tekenen, dan moet hij ze mee terug nemen naar de besteldienst. De besteldienst moet ze dan terug sturen naar degene die ze naar u heeft toe gestuurd. Klopt dat?

Wel, teken voor niets wat de duivel u heeft gebracht. Beslist niet. Weiger eenvoudig het aan te nemen. Beslist niet. Zeg: “Ik heb het eenvoudig niet. Duivel, neem het mee terug. Dat is alles. Ik wil het niet hebben.” Weiger uw ziekte te hebben, uw artritis of wat het ook is: “Ik heb het gewoon niet. Door Zijn striemen ben ik genezen.” Blijf vast op uw grond staan. Belijd het. Geloof het. Blijf erbij. God zal het laten gebeuren. Ongeacht wat het is, geloof Hem slechts.


Aanhaling genomen uit de prediking: