Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

16 februari

Dag 47

En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die deze weg bewandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.

Jesaja 35:8
---o--O--o---

Nu, er bestaan geen twee Heilige Geesten, er bestaat slechts één Heilige Geest. En diezelfde Heilige Geest die Simeon leidde om te geloven dat hij niet zou sterven totdat hij de Here Jezus had gezien, diezelfde Heilige Geest vertelt mij: “Er gaat iets gebeuren.” Amen. Ik geloof dat gewoon. En het vertelt u hetzelfde. Laten we het verwachten. Laten we ons ervoor gereed maken, in orde maken. Zoals wanneer je een reis gaat maken en alles inpakt. Nee, niet een dergelijke reis, u pakt alles uit. We hebben op dit moment teveel ingepakt. Het probleem is dat we moeten uitladen. Dus bij deze reis laadt u uit. U moet midden op de weg blijven.

Over een van de dierbare broeders, broeder Weed, Roy Weed, ik vermoed dat u hem allemaal kent. Broeder Weed, op een dag… Mijn neef broeder Vivert heeft een van de grootste kerken van de Pinkster Assemblies van God in het oosten in Evansville, Indiana. Het hele stadsblok is veranderd in een samenkomstzaal. Dus ze hadden daar iets wat ik dacht dat de Vijfhonderdkamer werd genoemd. Aan de overkant is een garage en broeder Vivert had deze opgekocht en zijn broer hield een wedstrijd met hem in Indianapolis wie er de meeste duizend in de zondagsschool zou hebben. Dus hij had daar een man die op zondagmorgen aan wel vijfhonderd les gaf in de klas.

Van mij werd die morgen verwacht dat ik zou spreken tot de mannenklas. Ik zat achter broeder Roy en broeder Roy zei: “Weet u, ik hoorde een man zeggen,” (en dat was ik), “dat het midden van de weg de juiste plaats is.” Dat geloof ik.

God zei in Jesaja 35: “Er zal een hoofdweg zijn.” Velen van u dierbare Nazireeërs zongen altijd: “Een hoofdweg van heiligheid.” Nee. “Er zal een hoofdweg zijn èn (en is een voegwoord; het verbindt uw zin aan elkaar) en een weg, en het zal de weg van heiligheid worden genoemd,” niet de hoofdweg van heiligheid; de weg. Een correcte weg wordt zo gebouwd dat het water het vuil naar beide zijden afspoelt. Of u bent echt koud en stijf, of fanatiek. Maar de baan is precies op het midden van de weg, rechtstreeks door naar Golgotha, op het midden van de weg.

Dus broeder Weed ging rechtop zitten en zei: “Dat is geen goede manier van rijden.” Hij zei: “Als iemand op het midden van de weg rijdt, zal hij worden gedood.” Zei: “Dat is geen goede manier van rijden.” Hij wist niet dat ik achter hem zat. Ik tikte hem op de schouder; ik zei: “Wat het is, broeder, u bent zo aards gebonden,” ik zei: “op deze weg gaat u niet terug. Op die weg bestaat slechts éénrichtingverkeer.” Maar hij is echt een lieflijke broeder, net zo fijn als je maar zou kunnen bedenken. Oh, er bestaat geen beter dan Roy Weed. Maar het was echt zo grappig, hoe hij zei: “Nu, als je op het midden van de weg rijdt, zul je worden aangereden.”

Ik zei: “Broeder Weed, we zullen niet worden aangereden; we gaan over één rechte weg. Slechts die weg. We komen helemaal niet meer terug.” Een enkele reis ticket, ik ben blij dat ik die heb, u niet? Een enkele reis ticket. Ik geloof dat wat de Heilige Geest openbaart door Zijn Woord de waarheid is; we blijven er precies bij.


Aanhaling genomen uit de prediking: