Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

28 februari

Dag 59

Gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Die ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.

Jesaja 43:10-11
---o--O--o---

Toen God, in de Bijbel, het Woord, in Genesis, Genesis 1, zei: “In den beginne schiep God...” Neem die naam: God, in het Hebreeuws, en kijk wat hij betekent; hij wordt gespeld: El, Elah, Elohim, wat betekent: “De geheel in Zichzelf bestaande, de Algenoegzame, de Sterke.” Daarvoor was er niets. Er was geen lucht, er waren geen sterren, er was geen vochtigheid, er was geen atmosfeer, er waren geen atomen, er waren geen moleculen, er was daarvoor niets. Hij was God, de eeuwige. En in Hem waren eigenschappen (letterlijk: `Attributen’;-Vert.) om een Redder te zijn, om een Vader te zijn, om God te zijn. Daar was Hij toen geen God; Hij was God, maar er was niets anders, geen aanbidding. Dus god is “een voorwerp van aanbidding”, en er was niets om Hem te aanbidden. Dus waren er eigenschappen in Hem om dat te zijn, om een Redder te zijn, om een Genezer te zijn, om al deze dingen te zijn die Hij is.

Nu, sommigen van u willen het weten over mijn Genesisgeschiedenis. God zei: “Laat ons mensen maken.” Het eerste wat Hij schiep waren engelen om Hem te aanbidden, toen werd Hij God. Daarna, toen Hij zei: “Laat ons mensen maken naar ons eigen beeld”, wat voor soort mens maakte Hij toen? Geest-mens; toen Hij die mens maakte, gaf Hij hem heerschappij. Vervolgens maakte Hij de mens uit het stof van de aarde; toen viel hij. Toen werd Hij een Redder; een Gód, en toén een Redder. Zonde bracht ziekte mee; toen werd Hij een Genezer. Halleluja! Er is niets wat verkeerd gaat, Hij wist er alles over, vóór de wereld ooit werd geformeerd. Hij wist dat wij vanavond deze samenkomst zouden hebben. Hij kende elke mug die er ooit op de aarde zou zijn, en hoeveel talk hij zou maken en hoeveel keren hij met zijn ogen zou knipperen. Hij is de oneindige God. Hij weet alle dingen. Amen! Bent u niet blij vanavond dat uw naam in het Boek staat?


Aanhaling genomen uit de prediking: