Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

27 februari

Dag 58

En zo waar Hij kwam, in vlekken, of steden, of dorpen, daar legden zij de zieken op de markten, en baden Hem, dat zij maar de zoom van Zijn kleed aanraken mochten; en zovelen, als er Hem aanraakten, werden gezond.

Marcus 6:56
---o--O--o---

Welnu, wat wij proberen te doen is de mensen in de Here Jezus te laten geloven, om Hem aan te nemen zonder dat er handen worden opgelegd. Nu, we weten dat er een Schriftplaats is waar staat: “Leg handen op de zieken en zij zullen gezond worden.” En we proberen dat Schriftgedeelte niet te verkleinen want het was een opdracht die Jezus Christus aan de gemeente gaf: om handen op de zieken te leggen. Maar als u mij wilt verdragen, dat was meer een Joodse traditie.

U herinnert zich dat meisje wat ziek lag, ze stierf; Jaïrus zijn dochter. En hij zei: “Kom, leg Uw handen op mijn kind, dan zal ze gezond worden.”

Maar de Romeinse hoofdman, een heiden, zei: “Ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Spreek slechts het Woord en mijn knecht zal leven.”

En Jezus keerde Zich om en zei: “Nimmer heb Ik zo’n geloof in Israël gezien.” Ziet u? De heidense manier is om Hem te geloven, eenvoudig en absoluut in Hem te geloven.

Nu, wij leggen handen op de zieken, natuurlijk doen we dat. Maar wij proberen de werkelijkheid van de tegenwoordigheid van Jezus Christus door de Schrift tot u te brengen. Dan kunt u door geloof omhoog reiken en Hem zelf aanraken. Kijk, zoals de vrouw met de bloedvloeiing Zijn kleed aanraakte. Wel, u zegt: “Als Hij hier was, zou ik Hem aanraken.” De Bijbel zegt in Hebreeën 3 dat: “Hij nu een Hogepriester is die kan worden aangeraakt door het gevoelen van onze zwakheden.” Hij kan vanavond evengoed worden aangeraakt als toen. We willen Hem dus aanraken.

Gewoonlijk zegt iemand: “Wel, weet u, broeder Zo-en-zo, een prediker, evangelist, legde mij de handen op, en o, de Here genas mij.” Kijk, dat maakt dat iedereen wil dat die broeder zijn handen op iemand legt. Ten slotte waren het niet de handen van de broeder die het deden. Het is uw geloof. Dat is wat het doet.

Als dus de evangelist de stad verlaat… de herder is meestal een heel klein kereltje in de ogen van de samenkomst. Er gebeurden enige dingen, genezingen enzovoort. Ze denken dat ze die evangelist in de stad terug moeten hebben voordat er iemand kan worden gezond gemaakt. Luister. Gelooft u dat nooit. Het is uw geloof in God dat de genezing bewerkt. Ziet u? U moet God geloven.

En nu, als u Hem kunt aanraken, dan heeft niemand u de handen opgelegd. Het was uw geloof dat Hem aanraakte en uw geloof bracht het tot stand. Dus dan was het niemand die u aanraakte, maar uw geloof raakte Hem aan. Dus dat brengt dan een echt oorspronkelijk getuigenis voort voor Hem. En daarvoor zijn wij hier: om Hem te verheerlijken.


Aanhaling genomen uit de prediking: