Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

2 maart

Dag 62

En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van de zuurdesem der Farizeeën, en van de zuurdesem van Herodes. En zij overlegden onder elkaar, zeggende: Het is, omdat wij geen broden hebben. En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet? En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeggen Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden: Zeven. En Hij zeide tot hen: Hoe verstaat gij niet?

Marcus 8:15-21
---o--O--o---

Zonde is zo verleidelijk. O, het is betoverend. En het heeft een erg aantrekkelijk voorkomen, dat heeft zonde. Het is zo onschuldig. O, het ziet er zo... het ziet er zo onschuldig uit. Luister daar niet naar!

Enige tijd later, toen Jozua het land innam, vertelde God hem: “Vernietig totaal alles wat er is, laat niets over.” Zou u enkelen van die Israëlische vrouwen kunnen voorstellen die een kleine baby optillen? “O, is hij niet snoezig? Kijk naar zijn... het heeft zelfs nog geen tandjes.”

Jozua zei: “Dood hem.”

De moeder zei: “O, ik ben een moeder. Ik kan die baby niet doden.”

“U moet. Geef het hier.”

Waarom? Hij mag er nu wel snoezig uitzien, maar hij zal opgroeien en precies als zijn vader worden. U kunt zonde niet koesteren. Er moet mee afgedaan worden... niet met handschoenen aan, maar met blote handen. Wij willen aardig zijn. Dat wil iedereen. Maar wat is aardig? Wij willen nederig zijn. Wat is nederigheid? Wij willen vol mededogen zijn. Wat is mededogen?

Jezus, een Man vol van erbarmen, liep langs twee- of drieduizend mensen; waterhoofd-baby’s, lammen, blinden, kreupelen, verschrompelden. Hij had erbarmen. Wat deed Hij? Wandelde naar wat de Vader Hem toonde, een man die misschien een prostaatkwaal had, of zoiets, en genas hem en wandelde weg en liet de overigen achter; een Man vol mededogen.

Onze Engelse woorden brengen de mensen op een verkeerd spoor, ziet u. Dat is menselijke sympathie; dat is geen erbarmen. Er bestaat heel veel verschil tussen sympathie en mededogen. Het zijn in alle opzichten twee verschillende woorden. En wij gebruiken ze eender.

Nu, het Woord maakt geen enkel gebruik van erbarmen. Het moet gehoorzaamd worden. Blijf bij dat Woord, het maakt niet uit hoe diep het snijdt. Hoe zou u erover denken om baby’s af te maken en onschuldige vrouwen en dergelijke, zogenaamd onschuldige dingen? Een beetje zuurdesem doorzuurt het hele deeg. Dat is hetzelfde wat in het verleden begon met Eva. Het zag er verschrikkelijk vernuftig uit.

“Wel, je zult wijs zijn. Zeker zal je niet sterven. Hij is te goed. Hij zou je niet doden. Maar voorzeker zal je niet sterven.” Maar God zei dat u wel zou sterven. Dit bracht de hele zaak aan het rollen, daar precies. U moet bij dat Woord blijven. Ongeacht wat dan ook.


Aanhaling genomen uit de prediking: