Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

3 maart

Dag 63

Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en aan zijn ziel schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

Marcus 8:36-37
---o--O--o---

Het was Mozes die in vrede leefde en de dochter van de sjeik van Midian had gehuwd, Zippora. En terwijl hij daar buiten bezig was de schapen te hoeden, helemaal achterin de woestijn en een oud bekend paadje afliep - terwijl Israël in gevangenschap verkeerde in slavernij - toen dacht hij na over zijn leven. “Dit is mijn werk niet, als schaapherder. God heeft mij geroepen om een prediker te zijn.”

Hoe kan ik weten of ik vanavond niet tot een Mozes predik die ginds in een staalfabriek werkt, of hier bij de papierfabriek of ergens daarginds in een vrachtwagen rijdt, wie God heeft verordineerd om zielen te redden. In plaats daarvan, hebt u voor een baan gekozen om in uw onderhoud te voorzien, u leeft vreedzaam, terwijl er duizenden zielen verloren gaan.

Hoe kan ik weten of ik niet tot een man of een vrouw predik die voor het zendingsveld is geroepen, en toch verkoopt u dat geboorterecht voor een stukje brood. Kom tot uzelf. Denk na over uw leven. Kijk wat het u oplevert, hoe voorspoedig maakt het u? Als u de hele wereld wint en uw ziel verliest, wat hebt u dan gedaan? Denk er over na.

En ondertussen begon Mozes over zijn leven na te denken: “Ik ben een moordenaar; ik ben een lafaard. God heeft me geroepen om prediker te zijn. Ik werd op een bijzondere manier geboren. Ik werd in het riet verstopt. Ik zal nooit het verhaal van mijn moeder vergeten toen ze me vertelde dat God me had geroepen. Ik bewaarde de boodschap in mijn hart. Maar ik had zoveel theologie in mij, wel, ik probeerde het op mijn eigen manier te doen. Maar er moet nog steeds ergens een God zijn, anders zou Hij mijn leven niet hebben gespaard.”

Terwijl hij over zijn leven nadacht, keek hij opzij en daar was een brandende braamstruik om hem antwoord te geven. God, heb genade.

Er is hier vanavond een brandende braamstruik om iedere broeder antwoord te geven die is weggelopen van een roeping van God. Denk over uw leven na. De Heilige Geest is hier om de zieken te genezen, tekenen en wonderen en wonderwerken te tonen. Velen van u wilden een Christen zijn. Velen van u wilden iets voor God doen. En u hebt het genegeerd voor een wastobbe, voor een baantje ergens in een fabriek.

Sommigen van u vrouwen die thuis behoorden te zijn bij uw kinderen, om ze de Bijbel voor te lezen. U hebt daarbuiten een baan om wat extra dollars te verdienen. Schaamt u. God gaf u een baan: dat is om deze kinderen op te voeden. Leer ze de dingen van God. Dat is de waarheid. Denk na over uw leven, vrouwen. Wat zullen die dollars u brengen? Ze zullen u naklinken zoals ze bij Judas Iscariot deden. Denk na over uw leven en wend uw schreden naar Zijn getuigenissen, naar Zijn bloed, naar Zijn genade, naar Zijn offer.

“Toen ik over mijn wegen nadacht,” zei David, “toen keerde ik mijn schreden naar Zijn getuigenissen.” Zeker. Denk over uw wegen na terwijl u voortgaat.


Aanhaling genomen uit de prediking: