Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

4 maart

Dag 64

En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor hem, die gelooft.

Marcus 9:23
---o--O--o---

Hoevelen geloven in God? Ieder van u, is het niet? U gelooft in Christus, u gelooft in de Heilige Geest. Nu, dat is niet de vraag vanavond. Ik ben blij dat u dat doet. Dat maakt u een Christen. Maar dat is nu niet wat ik tot u probeer te brengen. Ik kom daartoe als ik mijn altaaroproep doe. U moet eerst in hen geloven (in engelen). Als u niet met hen in verbinding staat, zult u dit nimmer verstaan. Maar hoeveel u ook in hen gelooft, u moet toch nog geloven dat ik u de waarheid vertel en dat wat ik zeg de waarheid is. Jezus’ handen waren gebonden en vast gemaakt voor ieder wonder of iets, ieder soort wonder, zolang de mensen Hem niet geloofden.

En juist de mensen die God geloofden, doodden Hem. Is dat waar? Ze waren zeer religieus, orthodox. Zeer religieus. En ze geloofden in God. Maar om Hem te geloven, o nee. Oh. Ziet u? Dat was teveel. Een man? Ze konden niet in een man geloven. Ze konden wel in God geloven.

En vanavond kunnen heel veel mensen in God geloven. Beslist. U gelooft in Christus, u gelooft in de Heilige Geest, enzovoort. Maar wanneer er een man naar u toekomt en iets vertelt, dan is dat te moeilijk om te geloven. “Ik weet niet of ik dat moet geloven of niet, vriend.” Zo staat het er voor. Ziet u niet?

Precies zo met uw herder, soms, als uw herder u bezoekt. De reden waarom hij u niet kan helpen is om dat u geloof in uw herder moet hebben. U zult moeten geloven dat hij een man van God is, door God gezonden om deze dingen voor Hem te doen.

Nu, Goddelijke genezing is hier enige jaren geleden min of meer uitgestorven; het werd los gelaten zoals het gedurende de tijd van de geschiedenis is gebeurd. Het werd zo vaak los gelaten. En gedurende die tijd brak er kanker uit, ziekte in de gemeente. O my.

Tachtig procent van de mensen is nu ziek. En de medische wetenschap, ik acht ze hoog, ze doen geweldige dingen. Ze maken medicijnen om te verkopen. Ik zei om te verkopen, in orde. Het is in orde voor hen die ze willen nemen. Voor hen is het in orde.

Maar kijk, we zijn nu in een stadium dat we de beste dokters hebben die we ooit hebben gehad. Gelooft u dat? We hebben de beste ziekenhuizen die we ooit hebben gehad. Nietwaar? We hebben de beste medicijnen waar we ooit gebruik van konden maken, nietwaar? En we hebben meer ziekte dan we ooit hebben gehad, nietwaar? Omdat we meer ongeloof hebben dan we ooit hebben gehad, nietwaar? Dat is waar. Exact. Alleen God is de Geneesheer. Zo is het.

En hebt u opgemerkt dat precies in de tijd dat wij al deze fijne medicijnen hebben gekregen en operaties en chirurgie, enzovoort, dat zij voortdurend zwakheden opbouwen bij degenen die ongeneeslijk ziek zijn. Is dat waar? En nimmer kwam er ooit iets voor onze Meester, Jezus, of Hij was meer dan in staat er iets aan te doen.

Voor Hem bestonden geen ongeneeslijke gevallen. Alle dingen zijn mogelijk. Is dat waar? En Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Is dat zo? Dan is er niets te ongeneeslijk voor Hem.


Aanhaling genomen uit de prediking: