Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

6 maart

Dag 66

Want Ik zal in deze nacht door Egypte gaan, en alle eerstgeborenen in Egypte slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaars, Ik, de HEERE! En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan; en er zal geen plaag onder u ten verderve zijn, wanneer Ik Egypte slaan zal.

Exodus 12:12-13
---o--O--o---

Wanneer Ik het bloed zie -- het teken -- zal Ik u voorbij gaan.” Oh!

Onthoud, dat, als dat teken niet zichtbaar aangebracht was, zelfs het verbond nietig verklaard werd. Dat is zo. Dan was het verbond niet van kracht. Er bestond geen verbond, zolang dat teken er niet was. Het teken stond voor het verbond. God had een verbond met hen gesloten, ja zeker. Maar pas nadat het teken werd aangebracht, trad het verbond in werking.

Vele Joden zouden gezegd kunnen hebben: “Ik heb wel geen bloed aan mijn deur, maar kom hier, ik wil u iets tonen: ik ben een besneden Jood. Ik ben besneden.”

Dat betekende niet dit. “Wanneer Ik het bloed zie; wanneer Ik het teken zie!”

U zegt misschien: “Ik ben Baptist... ik ben Presbyteriaan... Methodist”, of wat u ook maar wilt zijn... “Als Ik het teken zie!”

U zegt: “Ik ben een gelovige. Mijn moeder was lid van deze kerk, mijn vader was lid van deze kerk en ik ben er al lid van sinds mijn kinderjaren.”

Dat betekent niet dit. “Ik lieg niet, steel niet, ik doe dit niet en dat niet...” Dat betekent niets.

“Ik behoor tot de Branham tabernakel. Ik doe zus en ik doe zo. Ik geloof het gehele Woord van God.”

Die Joden hadden kunnen zeggen: “Ik geloof Jehova.”

U zou naar de Boodschap van het uur geluisterd kunnen hebben, als u het deed. Zeker. Zij hebben vele boodschappen gehad, maar dit was de Boodschap van het uur, ziet u. Ik geloof de Boodschap van het uur. Het bloed werd in de avondtijd aangebracht.

Zij hadden kunnen zeggen: “Ik ben een Jood.”

Mensen zeggen vandaag: “Ik ben een Christen. Ik kan het u door mijn lange lidmaatschap aantonen. En vertelt u mij maar, waar ik ooit iets gestolen heb, of dat ik ooit voor het gerecht moest komen. Toon mij maar waar ik ooit echtbreuk gepleegd heb. Als ik ooit al deze dingen heb gedaan (of zoiets dergelijks), toon het mij!”

Dat betekent helemaal niets, niet in het minst. Ongeacht hoezeer hij in het verbond was, het verbond is buiten werking. Het is krachteloos.

U zegt misschien: “Weet u, ik ben een bijbelgeleerde.”

Het kan mij niet schelen wat u bent. Zonder dat teken is de toorn van God op u. Dat is de zaak! U zult niet ontkomen, uw zonden zullen u vinden.


Aanhaling genomen uit de prediking: