Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

9 maart

Dag 69

En de Engel Gods, Die voor het heer van Israël ging, vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaren, en tussen het leger van Israël; en de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht; zodat de een tot de ander niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door een sterke oostenwind, die ganse nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand.

Exodus 14:19-22
---o--O--o---

Kijk, hier is wat zij hadden gedaan. Ze hadden de knoflookpotten van Egypte verlaten om engelenvoedsel te eten en ze klaagden. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, we zien het. Wat ze ook hadden verlaten, ze hadden de modderige wateren van Egypte verlaten om van die geestelijke Rots te drinken, maar toch klaagden ze daarover. Ze hadden de trotse medicijnmeesters van Egypte verlaten, die pochten dat ze zo geweldig waren, om bij de grote Heelmeester te zijn waardoor zelfs hun kleding niet versleet, en waarbij er zelfs geen zwak persoon onder hen was toen ze uit de woestijn vandaan kwamen, maar nog steeds klaagden ze. En dan hadden ze ook de mensen verlaten die zeiden dat de dagen van wonderen voorbij zijn, om bij de mensen te zijn waar de tekenen de gelovigen volgen.

Nu, is dat vandaag niet precies hetzelfde? U bent uit dat oude, koude, formele spul vandaan gekomen, hebt de Heilige Geest ontvangen en God vult u met goedheid, en u drinkt uit die bron die nimmer opdroogt, en al die dingen daar, onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid, en dan gaan zitten klagen. Precies dezelfde zaak. Het eerste wat er gebeurt, is dat ze in de woestijn worden achter gelaten. Op die manier doet God dat. Zo gaat dat precies. God doet het niet; het zijn de mensen zelf die het doen. Hun eigen vleselijk denken veroorzaakt dat.

Ze hadden tien krachtige wonderwerken zien volvoeren ginds in Egypte: vliegen, luizen, vuur, de doodsengel. Dat hadden ze allemaal in Egypte gezien. Ze hadden God al deze grote wonderen zien doen en nog dachten zij vleselijk. Toen zagen zij de Rode Zee, die daar lag op hun pad van plicht. Ze waren toen onderweg, op hun reis, waren vertrokken en er ging een Vuurkolom voor hen uit en ze marcheerden door tot aan de Rode Zee. En toen ze daar aankwamen, lag vlak voor hen een obstakel op hun pad.

En het eerste wat er gebeurde, weet u, was dat vrees hen trof en ze wisten niet wat ze moesten doen.

Zo gaat het met de mensen vandaag, wanneer vrees bij hen toeslaat terwijl ze zich precies op hun pad van plicht bevinden. Luister broeder, laat mij dit zeggen: Als u in het licht wandelt, gemeenschap hebt met God, met Zijn volk, en de Heilige Geest op u is, en u ontmoet een obstakel precies op het pad van uw plicht, stop dan niet maar ga door. God zal er een weg doorheen maken. Dat is een van de geweldigste ervaringen in mijn leven, om God te zien. Als ik er niet overheen kan komen, eronder door, erom heen of enige kant op kan, dan opent God een weg en daar ga ik doorheen. Op de een of andere manier is Zijn genade voldoende om ons er doorheen te dragen.


Aanhaling genomen uit de prediking: