Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

8 maart

Dag 68

En zij kwamen te Jeruzalem; en Jezus, in de tempel gegaan zijnde, begon hen, die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafels der wisselaars, en de zitstoelen van degenen, die de duiven verkochten, keerde Hij om; En liet niet toe, dat iemand enig vat door de tempel droeg. En Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden voor alle volken? Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaars gemaakt.

Marcus 11:15-17
---o--O--o---

U kunt nauwelijks nog iets anders geloven dan de Bijbel. We hebben nog steeds Christus; God zij gedankt. U kunt niet alles maar geloven. Als u bijvoorbeeld uw televisietoestel aanzet (als u zoiets hebt), wanneer u uw televisietoestel aanzet en die reclamefilms ziet, wel, als iemand zou proberen te leven door een honderdste van die reclamefilms, zou hij binnen een week sterven. Ziet u, u zou het niet kunnen. En precies hetzelfde product wat een maatschappij zal afkraken, waarvan ze zeggen: “Dit hier is het, en koopt u dit hier niet”, datzelfde bedrijf brengt ook datzelfde produkt aan de man. Dan komt er een andere reclamefilm en die neemt dit product en dat niet, terwijl het van hetzelfde bedrijf is. Het Amerikaanse volk neemt zulk gedoe, totdat de hele zaak verrot is geworden, zodat er totaal geen hoop meer over is. Niemand weet wat te geloven. Maar ik zal u dadelijk vertellen wat te geloven als u troost wil, zo de Here wil.

De mensen, ze liegen, bedriegen, stelen, zodat ze bijna een schuldbekentenis moeten opmaken om vijf dollar van iemand te lenen. Weet u dat de Bijbel dat zegt, dat er geen liefde zal zijn in de laatste dagen, dan alleen onder de uitverkorenen? Dat is waar. De Schrift spreekt daarvan, dat man tegen vrouw zal opstaan en de vrouw tegen de man, kinderen tegen ouders. Alleen bij de uitverkorenen van de Here zal er nog liefde overblijven.

De kerken zijn in hetzelfde terecht gekomen vanwege het sociale leven. Ze brachten het in de kerk, hun sociaal leven en hun politiek en hun andere dingen, zodat ze de kerk zo in verwarring gebracht hebben, dat ze niet meer weet wat te doen. Ze brachten de politiek in de kerk. Ze brachten ook het sociale gezelligheids leven, hun sociale leven in de kerk, hun gezelligheidsactiviteiten, bingo of bunco, of hoe ze dat ook noemen, en deze etentjes en dansfeesten enzovoort, in het huis des Heren. Wel, dat is jammerlijk.

Ze zeggen: “Wel, nu dat is niet zo, dat is in het bijgebouw.” Bedenk, het was ook het bijgebouw waaruit Jezus de kooplui sloeg met hun handelswaar en zei: “Er staat geschreven: `Mijn Vadershuis zal een huis van gebed zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt.” Ziet u? Het is verkeerd. Het maakt mij niet uit waar het is. De kerk is niet zozeer het gebouw, het zijn de mensen in het gebouw. En als die mensen hier deel aan hebben, wel, het is fout. En zij hebben dat in praktijk gebracht.

Nu ontdekken we dat ook de kerken altijd iets beloven, net zoals de televisie enzovoort, en dat ze nooit toekomen aan het- geen ze beloven. Zoals ik al dikwijls heb gezegd, een oude aanhaling: “Een mens prijst altijd God voor wat Hij heeft gedaan, prijst God voor wat Hij zal doen, (vooruitziende naar wat Hij zal doen) en negeert dan wat Hij op dit moment doet.” Ze falen het te zien. En dat is de manier waarop zij na een poosje de geschiedenis in zullen gaan, met degenen die verdorven zijn, omdat ze falen het nú te herkennen!


Aanhaling genomen uit de prediking: