Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

20 mei

Dag 141

Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen; hoe zou ik dan acht gegeven hebben op een maagd?

Job 31:1
---o--O--o---

Nu, wij leven in de laatste dagen met een beloofd teken van de opstanding. Na twee duizend jaar van uitleg en van het pad af gaan en deze kant op en die kant op gaan, weten de mensen niet meer waar ze aan toe zijn. Maar Jezus vertelde hun en beloofde hun: “Zoals het was in de dagen van Lot en Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen.”

Vergelijk het met vandaag. Neem Genesis 6, en kijk wat Hij zei over welbekendstaande mannen, over vrouwen, hoe ze zouden toenemen in schoonheid. We hebben de knapste groep vrouwen die er sindsdien ooit op aarde zijn geweest. Vrouwen zijn veel knapper dan jaren geleden. Ze hebben zoveel verschillende dingen om ze mooi te maken. Zoveel verschillende verven en poeders en lakken en haardracht en van alles, en immorele kleding en dingen, zodat het hen aantrekkelijk maakt.

Gister kwam er man naar mij toe. Hij zei: “Ik heb een zoon van zestien, broeder Branham, ik heb een jongen van twaalf. Ik loop met ze over straat, met deze kleine striptease meisjes daar buiten.”Hij zei: “De jongens zijn wel klein, maar mannelijk.” Hij zei: “Wat kan ik tegen ze zeggen?”Ik zei: “Meneer, ik weet het niet. Breng ze tot Christus, en laat ze gered en met de Heilige Geest vervuld worden, en dan zullen ze hun hoofden afwenden van die moderne striptease meisjes.”

Herinner u, toen de zonen Gods de dochters der mensen zagen en zagen dat zij schoon waren, toen namen zij vrouwen tot zich. Namen vrouwen tot zich!

Kijk hier naar dit grote schandaal in Engeland, kijk door de Verenigde Staten, kijk naar deze meisjes van plezier in de V.N., al het andere. O, het is gewoon verschrikkelijk. En dat is het; welbekendstaande mannen. We zijn precies terug in dat uur; de rode lichten flikkeren overal op: het komen van de Here. En Jezus zei: “Zoals het was voordat Sodom werd verbrand, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen.”

De vrouwen zijn zo geworden, ze beseffen niet wat ze doen, een boze geest is op hen. Waarom zou een vrouw haar kleding uit willen trekken en zo haar lichaam ten toon stellen? Ze bedoelt het niet om slecht te zijn, ze zitten eenvoudig gevangen in een val, en ze weten het niet, precies zoals het toen in die tijd was: vrouwelijk vlees dat zeer attractief is wordt ten toon gesteld, doet de zonen van God hun hoofd verliezen, bijna, en dan is er een wet van Sodom en Gomorra die haar daarvoor beschermt. Wat een schande, en onze regering die zulke rommel ondersteunt!


Aanhaling genomen uit de prediking: