Hoofdmenu  
Home English (United States)
Download  
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...

19 januari

Dag 19

De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit de hemel. En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle inwoners van deze steden, ook het gewas van het land. En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.

Genesis 19:23-26
---o--O--o---

Jezus Zelf zei: “Denk aan de vrouw van Lot!” Als het Woord dan niet zo belangrijk is, als redenering in orde is, waarom zei de engel dan tot Lot en zijn familie: “Ga naar Zoar, maar kijk niet achterom.”? En Lots vrouw deed een heel onbetekenend dingetje door zich om te keren en achterom te kijken, maar het was tegen het Woord; ze veranderde in een zoutpilaar.

Dan zegt u: “Waarom vrouwen vertellen over het knippen van hun haar en het dragen van kleding die aan een man toebehoort?” God zei om dat niet te doen. U volgt het Woord. En Lot had ongetwijfeld een aardige vrouw, maar ze volgde niet het gebod van het Woord. Eva was een goede vrouw, maar ze volgde niet het gebod van het Woord; ze redeneerde er een beetje over. “Is het niet redelijk, broeder Branham, dat we dat zouden doen? Ik ben Amerikaans staatsburger. Ik heb een recht te doen wat ik maar wil. Dat is mijn Amerikaans voorrecht.” Het is uw Amerikaans voorrecht, maar niet uw christelijk voorrecht. Want als Christen bent u een schaap; en een schaap geeft zijn rechten op. Het ligt stil en laat al zijn rechten die het heeft door u wegnemen. Maar een geit zal er over tekeer gaan. Dat is zo. Maar een schaap geeft zijn rechten op. En een Christen zal altijd zijn nationale rechten opgeven als het in tegenspraak is met zijn christelijke rechten.

Lots vrouw keek even om, dat was het. Nu, wat deed dat? Hier wordt ons bij Abraham en Lot iets getoond, wat ons tot voorbeeld dient. En daar kunnen we niet onderuit komen.

In Hebreeën het 11de hoofdstuk staat: “Deze dingen zijn ons tot voorbeeld. Als wij dan zien dat wij worden omringd door zo’n grote wolk van getuigen, dan behoren wij iedere zonde terzijde te leggen.” Wat is zonde? Ongeloof. “Iedere zonde, ieder ongeloof in Gods Woord, wat ons zo gemakkelijk bezet.”

We worden geconfronteerd met iets, bijvoorbeeld: “Wel, ze prediken dat dit voor een andere dag was.” Doet u dat niet! Doet u gewoon wat God heeft gezegd om te doen. Blijf erbij tot op de letter. Zeg: “Ik maak er niets anders van.”

In orde, het enige wat ik kan zeggen is wat het Woord zegt. En Jezus zei dat nadrukkelijk: “Denk aan de vrouw van Lot!” Ze keek even over haar schouder. Eva stopte slechts voor een moment. Dat is alles wat ze deed. Lots vrouw keek slechts achterom. En als God de vrouw van die rechtvaardige man, Lot, in een zoutpilaar veranderde op grond van een heel klein dingetje, net even Zijn gebod overtreden en achterom kijken om te zien wat er met al dat vuur aan de hand was… toch veranderde zij in een zoutpilaar en staat daar vandaag nog steeds als een voorbeeld dat God meent wat Hij zegt.


Aanhaling genomen uit de prediking: